Verktygslådan

Läsårets stora fortbildningshelhet fokuserar på välmående!

Digital fortbildning

Ta del av vår digitala fortbildning då det passar dig!

Aktuell information om coronaläget

KOHUR beaktar situationen i regionen och följer rekommendationerna. De flesta fortbildningar under läsåret 2021-2022 är online!

Kommande fortbildningar

KOHUR informerar

KOHUR-bloggen

Aha-upplevelser om hjärnan

Aha-upplevelser om hjärnan

Det senaste året har vi levt i en ultradigital tid, men också i den här tiden är våra hjärnor väldigt analoga. Att påminna sig om det är ...
Mångprofessionell och hållbar kommunikation inom småbarnspedagogiken

Mångprofessionell och hållbar kommunikation inom småbarnspedagogiken

I en mångprofessionell och hållbar verksamhetskultur trivs och mår personalen och barnen bra. I en mångprofessionell och hållbar ...
Ny start på kohur.fi

Ny start på kohur.fi

Bakom oss ligger 2020 – året som vi redan i mars insåg att vi aldrig kommer att glömma.  Situationen krävde av oss alla nya rutiner och ...

Vad är KOHUR?

KOHUR – kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsenden

 

är ett samarbetsnätverk för kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken, grundläggande- och gymnasieutbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.