Ny start på kohur.fi

av | 8 januari 2021 | KOHUR-bloggen

Bakom oss ligger 2020 – året som vi redan i mars insåg att vi aldrig kommer att glömma.  Situationen krävde av oss alla nya rutiner och förhållningssätt – det blev ett påtvingat pedagogiskt experiment som för de flesta ledde till ett nytt pedagogiskt grepp och en oplanerad fortbildning i att styra upp utbildning på alla nivåer mer eller mindre digitalt. Nu kan vi redan reflektera över det och ta till vara våra nya insikter. Det har skrivits och skrivs säkert ännu många gånger om vad vi lärde oss och vad vi tar med oss.

En tillbakablick på hösten – coronaanpassning online

För KOHUR:s del ledde pandemiutbrottet på våren till en del inhiberade fortbildningar, och under hösten har verksamheten beaktat situationen och verkställt något färre fortbildningar än tidigare. Men trots en utmanande höst som präglats av bland annat karantäner av barn, elever och personal både i daghemmen och i skolorna i regionen har en vilja att utvecklas, samarbeta och blicka framåt genomsyrat dialogen. Önskemål om fortbildningar har kunnat förverkligas och samtliga evenemang har coronaanpassats och hållits online. Det har varit smidigt för deltagare från olika kommuner och föreläsare, både inhemska och utländska, att koppla upp för att mötas kring olika teman. Det här blir säkert en vanlig form för fortbildning inom KOHUR även i framtiden – parallellt med utbildningar som närträffar. Sådana väntar vi nog på att kunna erbjuda igen! Fastän tekniken möjliggör olika sätt till interaktion online fattas ändå diskussionerna som uppstår när människor samlas. Att lära av varandra och tillsammans runt samma bord, värdefullt formellt och informellt nätverkande, utbyte av idéer och tankar ofta helt oplanerat under kaffepausen eller på vägen till och från en fortbildning kan vara början till något större. Det främjar motivationen och arbetshälsan att få diskutera relevanta frågor som i bästa fall leder till utveckling – individuell kompetensutveckling eller i ett organisationsperspektiv. Här i bloggen kommer vi också att få möta olika röster som lyfter fram pedagogiska frågeställningar och tankar.

Nytt år med välbefinnandeprojekt

2021 är här och ett nyckelord för verksamheten är välmående. Det är ett tema som är högaktuellt och som berör oss alla. På våren ligger fokus på verktyg för att främja arbetsron och lärandet i utmanande situationer och på att skapa förutsättningar för skoltrivsel. Önskar alla som jobbar i pedagogisk verksamhet en bra start på det nya året med en lugnare vårtermin som ger energi och tid för reflektion, nyfikenhet och dialog!

 

Läs mer

Aha-upplevelser om hjärnan

Det senaste året har vi levt i en ultradigital tid, men också i den här tiden är våra hjärnor väldigt analoga. Att påminna sig om det är viktigt, om än lite smärtsamt. Vi som tog del av Kohurs föreläsningsserie Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron med Anna...