Gruppmentorskap

Vallmo

Önskar du dig verktyg för att lyckas med de första åren som lärare? Kanske du har arbetat många år och känner att det är dags att stanna upp och reflektera över ditt lärarskap?

Välkommen med i en mentorsgrupp under läsåret 2024–2025!

Mentorsgrupper kommer ordnas i några olika skolor inom KOHUR-nätverket och riktar sig antingen till nya lärare (1–2 års erfarenhet), eller till mer erfarna lärare. Under läsåret 2024–2025 träffas lärarna i gruppen nio gånger för att tillsammans reflektera kring ett visst tema. Teman bestäms i början av hösten utifrån från gruppens önskemål. Tidigare år har grupperna bland annat behandlat teman som läraridentitet, ork i arbetet och kontakt med vårdnadshavare.

Platser: Storängens skola i Esbo, skola i Helsingfors
Tidpunkt: 4 tillfällen under höstterminen 2024 och 5 tillfällen under vårterminen 2025. Träffarna är 1,5 h långa och inleds med servering.
Målgrupp: I första hand lärare i grundskolan. Om tillräckligt intresse finns ordnas grupper både för nya lärare (1–3 års erfarenhet) och för lärare med längre erfarenhet.
Mentorer: Pia af Hällström, Johanna Berlin

Anmäl dig här, senast den 22.8.2024. Ifall du önskar anmäla dig senare, kontakta KOHURs planerare.

Mentorsgrupperna ordnas med verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden