Pedagogiska nätverk

Syftet med nätverk inom KOHUR är att skapa, upprätthålla och stärka en dialog mellan personal i samma arbetsuppgifter över kommungränserna. Inom nätverken erbjuds målmedveten och kontinuerlig fortbildning för att stärka kompetensutvecklingen.

Nätverken har ett övergripande mål för sin verksamhet för läsåret vilket genomförs på olika sätt t.ex. genom workshops, föreläsningar eller diskussioner.

Inom KOHUR finns för tillfället ett aktivt nätverk: Det specialpedagogiska nätverket.

Vi har valt att under läsåret 2020-2021 inte starta upp nya, utan utreder behov och intresse för nya nätverk till hösten 2021.

Kontakta gärna KOHUR om du är intresserad av att starta upp ett specifikt nätverk.

Specialpedagogiskt nätverk

Målgrupp: Special- och specialklasslärare inom grundläggande utbildningen

Vad gör vi?

Under våra träffar diskuterar vi vårt arbete ur olika synvinklar. Det kan gälla hur vi på vilka olika sätt kan stöda elever, vilka material som är bra att använda samt hur vardagen både i klasserna och för en själv kan struktureras på bästa sätt. Under träffarna hoppas vi att du både får diskutera aktuella ärenden, samt får utvecklingsidéer av oss andra och kan dela med dig av dina erfarenheter.

Nätverksträffarna ordnas två gånger per läsår. En träff för våren 2021 är ännu inte inbokad, vi väntar på att situationen skall vara sådan att vi kan ordna en fysisk träff.

Koordinatorer: speciallärarna Lotta Bäck (Winellska skolan) och Katarina Oksanen (Finno skola)

 

Kommande träffar och utbildning riktad till speciallärare

Se alla fortbildningsevenamang i kalendern på Fortbildningar-sidan.

Träffar och utbildning under tidigare terminer

Hösten 2020

24.09 kl. 15-16.30 Tema: Distansundervisning – lärdomar och nytänkande.

27.10 kl. 15.30-17 Tema: Motiverande samtal

10.12 kl. BRAVKOD-utbildning, del 1