Pedagogiska nätverk

De pedagogiska nätverken är för tillfället på paus. Följ KOHUR på Facebook för de senaste nyheterna!

Syftet med nätverk inom KOHUR är att skapa, upprätthålla och stärka en dialog mellan personal i samma arbetsuppgifter över kommungränserna. Inom nätverken erbjuds fortbildning för att stärka kompetensutvecklingen.

Nätverken har ett övergripande mål för sin verksamhet för läsåret vilket genomförs på olika sätt t.ex. genom workshops, föreläsningar eller diskussioner.

Kontakta gärna KOHUR om du är intresserad av att starta upp ett specifikt nätverk.