KOHUR informerar

Aktuellt om COVID-19-läget

Senast uppdaterad: 5 januari 2020 På grund av pandemiläget och situationen i huvudstadsregionen genomförs all fortbildning för tillfället online. Om läget förbättras och det är möjligt att något av...

Med välmående i fokus

Ett nyckelord för våra kommande fortbildningar är välbefinnande. Ungas välmående är ett nationellt aktuellt tema och genomsyrar även KOHUR:s verksamhet åren 2021-2022. Det handlar om att genom...