NPF – förståelse, bemötande, hjälp och stöd

Välkommen på ett seminarium om barn med NPF-utmaningar

Under dagen i Grankulla föreläser Barnpsykiater och överläkare Saskia Öhman om barn med specialbehov (främst NPF) ur barnpsykiaterperspektiv. Speciallärare i småbarnspedagogik Nina Knuters föreläser om konkret stöd för barn med specialbehov och pedagogisk dokumentation.

Syftet med fortbildningen är att öka förståelsen för barn med olika slags utmaningar och förse deltagarna med information om hur de bäst kan stöda dessa barn.

Målgrupp: personal inom småbarnspedagogiken
Tidpunkt: 30.7.2024

Saskia Öhman föreläser kl. 9-10.30
Nina Knuters föreläser kl. 11-12.30

Plats: Grankulla, Nya paviljongen, Västra skolstigen 3

Anmäl dig här!