Mentorverksamhet

KOHUR stöder den professionella utvecklingen och välmående i arbetslivet genom att erbjuda gruppmentorskap.  Man kan delta i en mentorsgrupp både i början av sin karriär eller senare. Det handlar inte om arbetshandledning eller mentorskap i betydelsen där en äldre eller mer erfaren stöder en ny eller yngre. Den här mentorverksamheten utgår från ett ömsesidigt utbyte. Kommunikation i professionella relationer och dialog är nyckelbegrepp i verksamheten. 

Mentorn som håller gruppen har gått en mentorutbildning vid CLL genom projekt VERME finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet. Gruppens teman som diskuteras planeras tillsammans med deltagarna. 

Under våren startar en grupp i februari. Läs mer i evenemangskalendern