Mentorverksamhet

För tillfället ordnas en mentorsgrupp i Storängens skola i Esbo. Önskar du ta del av mentorverksamhet? Maila jakob.west@kirkkonummi.fi för mera information.

Om Mentorverksamheten

Redan år 2010 inledde undervisnings-och kulturministeriet i Finland programmet Kunnig – Osaava. Från Kunnig utvecklades ett delprojekt Osaava – Verme som hade i uppgift att genom gruppmentorskap stöda nya lärare i sitt yrkesliv och lärarens livslånga professionella utveckling.

Det har visat sig att många lärare byter yrke efter de första påfrestande åren i yrkeslivet. Introduktionen för nya lärare haltar i många skolor vilket delvis leder till att yrket känns tungt. Det är mycket nytt då nyexaminerade lärare möter elever, föräldrar, läroplan, skolsamfund, olika undervisningsmiljöer, verksamhetsmiljöer med mera. Lärarna upplever detta som tungt och känner sig ensamma i yrket.

Avhopp från läraryrket är ett problem för många kommuner och därför vill man råda bot på detta genom extra insatt stöd till läraren. En professionell stödform som visat sig fungera är Gruppmentorskap för lärare.

Vad är gruppmentorskap?

  • Stöd för professionell utveckling och välmående i arbetet
  • En plats där man för en professionell dialog
  • Stöd för nya lärare

En gruppmentor förbereder olika teman, ger vägkost, lyssnar, förmedlar, Visar omsorg, stöder. Gruppmentor är viktig både i början av arbetskarriären och i senare skede av arbetskarriären.

Gruppmentor i praktiken:

  • samlar en grupp på 4-6 lärare
  • ca 3-4 ggr/termin
  • 1.5h/gång
  • Platsen kan vara en skola, bibliotek eller annat, även utomhus
  • Lätt traktering ingår