Mentorverksamhet

Under läsåret 2024-2025 ordnas mentorsgrupper inom KOHUR-nätverket. Du hittar anmälningslänk genom att klicka på Gruppmentorskap nedan.

Gruppmentorskap