Mångprofessionell och hållbar kommunikation inom småbarnspedagogiken

av | 15 januari 2021 | KOHUR-bloggen

I en mångprofessionell och hållbar verksamhetskultur trivs och mår personalen och barnen bra. I en mångprofessionell och hållbar verksamhetskultur som bygger på respekt för varandras olikheter, personligheter och kunnande ökar också möjligheten till att se varandras styrkor och kompetenser i stället för att fokus riktas mot negationer som kanske skapar hinder för framåtanda och utveckling.

Forskning visar att ett av de högsta kriterierna för en kvalitetsmässigt god småbarnspedagogik är ett välfungerande samspel, en ömsesidig och respektfull kommunikation mellan vuxna men också mellan vuxna och barn. När jag reflekterar över kvalitet inom småbarnspedagogiken och kriteriet på samspel utgår jag från tanken om att alla som jobbar med småbarn vill varje barns bästa och har som mål att bidra till en sund utveckling och möjligheter till lärande hos varje barn. Är det så eller är mina tankar önskningar? Eller kanske det till och med är så att barnens bästa har vi för våra ögon men kanske glömmer att tänka på våra medarbetares bästa? Med utgångspunkt i dessa frågor dyker ytterligare en fråga upp i mina tankar, alltså finns det då någon automatik i att en verksamhetskultur blir både mångprofessionell och hållbar bara av att människor råkar befinna sig i den?

Svaret på den första frågan vill jag tro att är utan tvekan ett ja, kanske mera tveksamt utmanande i en tid av pandemi. Svaret på den andra frågan vill jag också tro att är ett ja men vet genom forskning och utvecklingsarbete att svaret tyvärr kan bli tveksamt eller till och med ett nej. Kan vi då bli bättre på att samspela och kommunicera? Utan tvekan kan vi det, om vi är beredda att jobba på den biten.

Svaret på den tredje frågan är nej eller åtminstone tveksamt. Nej eftersom forskning visar att hållbarhetsfrågor inom småbarnspedagogiken inte är någon självklarhet men ack så viktiga att jobba med och tveksamt eftersom personal med olika kompetenser och kunnande finns i teamen inom småbarnspedagogiken men inte nödvändigtvis samarbetar mångprofessionellt. Så är just du …

intresserad av att bli bättre på att samtala och kommunicera med barnen, dina kolleger, föräldrar och aktörer inom småbarnspedagogiken och inom mångprofessionella team? Ja då är KOHURs kommande fortbildning kring temat ”Mångprofessionell och hållbar kommunikation inom småbarnspedagogiken” definitivt någonting för dig! Läs mer och anmäl dig här!

Vid pennan, Marina Lundkvist, universitetslektor inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet

 

Läs mer

Aha-upplevelser om hjärnan

Det senaste året har vi levt i en ultradigital tid, men också i den här tiden är våra hjärnor väldigt analoga. Att påminna sig om det är viktigt, om än lite smärtsamt. Vi som tog del av Kohurs föreläsningsserie Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron med Anna...

Ny start på kohur.fi

Bakom oss ligger 2020 – året som vi redan i mars insåg att vi aldrig kommer att glömma.  Situationen krävde av oss alla nya rutiner och förhållningssätt – det blev ett påtvingat pedagogiskt experiment som för de flesta ledde till ett nytt pedagogiskt grepp och en...