Hållbar arbetssituation i vardagen – för personal och barn

Hållbar arbetssituation i vardagen

Under en vanlig arbetsdag möter vi många utmaningar. Vi känner oss ofta otillräckliga trots att vi gör så gott vi kan. När den känslan blir ständigt eller ofta närvarande så finns risken att det egna måendet och relationerna till kollegor och barn påverkas negativt. Då gäller det att ha kunskaper och verktyg som ger dig möjligheter minska stressen, prioritera rätt saker och fokusera på det som är möjligt att förändra.

Fortbildningen Hållbar arbetssituation i vardagen innehåller 8 stycken inspelade filmer på 20-30 min, med förskolepsykologen Anna Hellberg. Inför varje film kommer deltagarna att jobba med olika slags uppgifter för att förankra och fördjupa temat. Fortbildningen kan genomföras ensam, men det rekommenderas att den genomförs tillsammans med kollegor.


DEL 1: STRESS OCH ÅTERHÄMTNING

Hur kan vi förstå stress och när blir stressen farlig? Behovet av återhämtning – hur identifierar man vad man behöver och hur får vi in detta i vardagen?

DEL 2: ETISK STRESS OCH EMPATITRÖTTHET

Vilka risker finns med ett känslomässigt krävande arbete och hur kan vi hantera etiska dilemman i småbarnspedagogikens vardag?

DEL 3: FOKUSERA OCH PRIORITERA

Vad ska vi ta fasta på? Vad kan vi påverka? Introduktion av verktyget Circle of control – en modell som hjälper pedagoger att fokusera och prioritera i en fullspäckad vardag

DEL 4: PERSONALENS SAMARBETE

Att skapa tillit och ett samarbete som får personalen att må bra och trivas på jobbet. Ge varandra feedback som kollegor – hur återkopplar vi till varandra på ett professionellt och ödmjukt sätt?

DEL 5: UTVECKLA EN HÅLLBAR GRUND I BARNGRUPPEN

Att bygga en robust grund, främja trygghet och skapa förutsättningar för lärande.

DEL 6: UTVECKLA RELATIONSARBETET FÖR ATT MINSKA STRESS

Att stärka relationer och hitta vägar fram när det är svårt. Verktyget relationscirklar introduceras som stöd för att säkerställa alla barns tillgång till goda relationer.

DEL 7: MÖTA BARN SOM UTMANAR

Att öka förståelsen för barn som utmanar – introduktion av stödverktyget ”Isbergsmodellen” som hjälper pedagoger att identifiera barns behov.

DEL 8: HANTERA FÖRÄLDRASAMVERKAN SOM UTMANAR

Kluriga vårdnadshavarkontakter – hur kan vi bygga relationell tillit när det är svårt, för att minska konflikter och främja välmående hos pedagoger, föräldrar och (indirekt) barn.


Fortbildare: Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna arbetar med handledning, fortbildning och skrivande i sitt eget företag (www.forskolepsykologi.se) och har bland annat skrivit böckerna Främja barns psykiska hälsa i förskolan (2024), Föräldrasamverkan i förskolan (2021), När krisen drabbar förskolan (2018), Traumamedvetenhet i förskolan (2017) och Psykologi i förskolans vardag (2015)

Tidpunkt: Videorna och materialet finns tillgängligt den 2.9.2024 – 30.5.2025

Målgrupp: Fortbildningen är gjord med tanke på personal inom småbarnspedagogiken, men de flesta teman är allmängiltiga och fortbildningen passar därför väl också för grundkola och gymnasium.

Anmäl dig här

Fortbildningen ordnas med understöd av Svenska kulturfonden