Digital fortbildning

Tillgängligt finns nu informativa videor om läraryrket för nyblivna lärare. Dessa kan ses när som helst. De hittas här under rubriken ”Lärare, må bra på jobbet” eller i bloggen med samma namn.

Under läsåret 22-23 har vi fyra stora föreläsare, speciellt med tanke på lärare i grunskolan. Hansen, Halava, Huotilainen och Andersen. Var och en av dessa har en digital föreläsning om sitt ämne. Föreläsningen bandas in och kan ses inom fyra veckor efter att de bandats in. Det krävs dock alltid en anmälan för att man ska kunna se dem.

Dessutom kommer det i slutet av oktober del 1 av en tvådelad föreläsning av Ann S. Pihlgren om undervinsingsbegreppet i småbarnspedagogiken. Till den förläsningshelheten hör det även reflektionsfrågor både före och efter föreläsningarna.

 

tillgängligt digitalt material:

Kommande digitalt fortbildningsmaterial