Digital fortbildning

KOHUR testar under våren 2022 att ordna helt digital fortbildning. Fortbildningarna består av inspelade föreläsningar och eget arbete. 

Tanken med de digitala fortbildningarna är att erbjuda lättillgängligt och högklassigt material som deltagaren kan ta del av när som helst under en viss tidsperiod.

Efter att du anmält dig till en fortbildning får du en anmälningsbekräftelse med ett lösenord. Med lösenordet kommer du åt materialet.

 

Aktuell digital fortbildning