Digital fortbildning

På den här sidan finns KOHURs digitala material!

Under hösten 2022 släpptes fem kortfilmer om läraryrket, riktade speciellt till dig som är en ny lärare!

En del av KOHURs föreläsningar spelas in och finns därefter tillgängliga under en viss tid på den här sidan. Lösenord till skyddat material fås genom att maila jakob.west@kirkkonummi.fi eller genom att anmäla sig till fortbildningen via fortbildningskalendern.

tillgängligt digitalt material:

Skyddad: Material: Hållbar arbetssituation – för personal och för barn

Fem kortfilmer om lärarjobbet

Fem kortfilmer om lärarjobbet

Kommande digitalt fortbildningsmaterial