Lär dig använda AI i praktiken

AI i praktiken

Använd artificiell intelligens i ditt arbete!

Under läsåret 2024-2025 ordnar KOHUR ett antal fortbildningstillfällen om AI i praktiken. Under fortbildningarna lär deltagarna sig att med hjälp av AI-verktyg planera eller skapa uppgifter i anslutning till undervisningen.

Datumen för fortbildningarna klarnas senast i början av augusti!

Fortbildare:

Evald Hemström, ämneslärare i Lagstads skola och tutorlärare i Esbo
Jessica Broas, lektor i biologi och geografi, Kyrkslätts gymnasium
Melvalan Enlund, lärare i grundskolan Norsen
Axel Sandell, lärare i grundskolan Norsen