Verktygslådan – en fortbildningshelhet i välmående

Verktygslådan

En fortbildningshelhet i välmående (grundinfo här). Består av:

Startlådan-helheten

Börja här

0–F

Småbarnspedagogens
verktygslåda

1–9

Lärarens
verktygslåda

Gy

Grupphandledarens
verktygslåda

Letar du efter verktyg för att orka och må bra i arbetsvardagen? Att känna dig trygg med innehållet i uppdraget? Att hitta inspiration och lärandets glädje? Att få reflektera med andra ivriga som vill utvecklas professionellt?

Då hittar du innehåll till din egen verktygslåda i KOHUR:s verksamhet under läsåret 2021-2022!

Det finns tre huvudspår:

  • Småbarnspedagogens verktygslåda
  • Lärarens verktygslåda (1-9)
  • Grupphandledarens verktygslåda (gy)

I de olika verktygslådorna finns moduler, och du kan välja att delta i hela fortbildningshelheten eller de delar som passar bäst!

Alla spår har en gemensam startlåda – en kick-off som handlar om just dig och din ork!

Startlådan består av tre delar som handlar om att må bra i jobbet, hur du kan påverka ditt välmående själv och självmedkänsla. Läs mer om startlådan här.

 

Småbarnspedagogens verktygslåda

 

Lärarens verktygslåda


 

Grupphandledarens verktygslåda