Allt om Startlådan

Verktygslådan

En fortbildningshelhet i välmående (grundinfo här). Består av:

Startlådan-helheten

Börja här

0–F

Småbarnspedagogens
verktygslåda

1–9

Lärarens
verktygslåda

Gy

Grupphandledarens
verktygslåda

Välkommen med på den första modulen som är gemensam för alla stadier: startlådan! Den handlar om dig och ditt välmående. Kom med – lyssna in och ta till dig de verktyg du behöver eller vill testa på.

Här beskrivs alla delar som ingår i modulen. Alla förverkligas online.

Hälsan och hjärnan på jobbet

Vad är det som gör att vi mår bra och trivs med livet – både privat och på arbetet? Det handlar inte om frånvaro av motgångar och problem, eftersom de alltid kommer att finnas i våra liv och vi ändå uppnår välbefinnande ibland. Det handlar i stället om hur vi väljer att bemöta det som händer och medvetet forma tankar som påverkar våra känslor i en positiv riktning.
Detta föredrag handlar om vad det är som påverkar vår psykiska hälsa. Vad driver våra beteenden? Hur bör vi förhålla oss till stress? Vilken roll har självbilden för våra resultat och varför uppnår vi välbefinnande genom att hantera obehagen i motsats till att undvika dem?

Välkommen till ett upplyftande föredrag med konkreta tips för hur vi stärker vår mentala hälsa genom kunskap om hjärnan.
Passet är interaktivt med reflektionsövningar och öppen Q&A under hela föredraget. Formatet är live-sändning via Zoom från professionell studio.

Tidpunkt: 30.08.2021 kl. 15.00-17.30

Föreläsare: Anna Tebelius Bodin är pedagog, författare och föreläsare, utbildad vid Harvard University där hon även assisterade forskning om den lärande hjärnan. Hon har gett ut 4 böcker och hållit över 900 föreläsningar om psykologin bakom lärande. 2020 hedrades hon med årets Svenska Mensa-pris för sin spridning av kunskap om hjärnan.

 

Må bra i arbetet – vad kan jag själv göra för att må bättre?

Den här utbildningsprocessen stärker ditt eget välmående. Utbildningarna kommer att innehålla föreläsning och diskussioner/övningar i små grupp.

Teman som berörs:

  • Arbete som stöd för välmående
  • En bra arbetsgemenskap och hur kan jag påverka den själv
  • Kommunikation och dialog i en arbetsgemenskap
  • Svåra situationer i arbete och mångprofessionellt samarbete

Tidpunkt: 23.3.2022 och 13.4.2022 kl. 14.40-16.10

Utbildare: Mia Montonen – sjukskötare, pol. mag., arbetshandledare (STOry), produktutvecklare, par- och familjepsykoterapistuderande

Självmedkänsla – en grund för ork och välmående

Med självmedkänsla avses förmågan att behandla sig som man skulle behandla någon annan man bryr sig om, speciellt i jobbiga stunder. Omfattande forskning antyder att en ökad självmedkänsla sänker stress, ökar tillfredställelse med livet samt höjer uthållighet och anpassningsförmåga i förändringssituationer. Under skolningen bekantar du dig med vad självmedkänsla är, vilken typ av nyttor det för med sig samt konkreta tips och metoder för hur du kan stärka din självmedkänsla över tid.

  • Vad är självmedkänsla och hur kan det vara till nytta för mig?
  • Hur kan jag förstärka min självmedkänsla?
  • Hur använder jag den här förmågan i vardagen när jag t.ex. känner mig stressad eller kämpar med inre press eller självkritik?

Tidpunkt:  30.3.2022 kl. 14.40-16.10 och 6.4.2022 kl. 14.40-16.10

Utbildare: Ronnie Grandell

Ronnie är en legitimerad arbetshälsovårdspsykolog, ledarskapscoach och faktalitteraturförfattare. Ronnie har specialiserat sig på självmedkänsla och har skrivit den första inhemska boken om temat vid namnet Itsemyötätunto (2015) samt en uppföljare till boken med namnet Irti itsekritiikistä (2018). Ronnie jobbar till vardags som arbetshälsovårdspsykolog på Mehiläinen i Åbo, därutöver håller han skolningar om självmedkänsla åt professionella hjälpare och alla som är intresserade av temat.

Anmäl dig till fortbildningen här:

 

Utöver startlådan kan du delta i fortbildningsmoduler skräddarsydda för småbarnspedagoger, lärare och grupphandledare i gymnasiet.
Flera av fortbildningarna kan vara nyttiga även utanför den huvudsakliga målgruppen – du kan bekanta dig med utbudet och anmäla dig till enstaka fortbildningar inom modulerna i alla helheter.

Småbarnspedagogens
verktygslåda

Lärarens
verktygslåda

Grupphandledarens
verktygslåda