Lärarens verktygslåda

Verktygslådan

En fortbildningshelhet i välmående (grundinfo här). Består av:

Startlådan-helheten

Börja här

0–F

Småbarnspedagogens
verktygslåda

1–9

Lärarens
verktygslåda

Gy

Grupphandledarens
verktygslåda

Letar du efter verktyg för att orka i lärarvardagen? Vill du lära dig mer om att jobba i hop med kollegor i team? Hur kan ni tillsammans bli trygga i läroplanen? Hur hantera utmanande situationer med elever och hur kan du stärka deras välmående? Hur kan du kommunicera konstruktivt och undvika att det blir missförstånd?

På de frågorna och många andra får du svar i Lärarens verktygsback! Kolla in helheten och välj helheten eller de delar du behöver mest. Ta med din kollega – det är tillsammans vi skapar en hållbar och inspirerande arbetsbild.

Börja med Startlådan

Teman modulen:
Hjärnan och jobbet
Må bra i arbetet – vad kan jag själv göra för att må bättre
Självmedkänsla – en grund för ork och välmående

Startlådan-helheten

Börja här

LÄRARENS VERKTYGSLÅDA

Klicka på datumen nedan så kommer du åt mer information.

Modul 1 Teamarbete

Teman i modulen:
Teamarbete – vad är det?
Om att vara en del av ett team

Modul 2 Trygg i läroplanen

Modul 2 är en naturlig fortsättning på den här delen och rekommendationen är att gå båda. Teman i modulen:
Spår 1-6 Helhetsskapande undervisning/mångsidig bedömning
Spår 7-9 Synliggörande av lärandet/synlig bedömning, helhetsskapande undervisning
Spår 1-9 Fokus på konst- och färdighetsämnen

Modul 3: Tillsammans

Observera att modulen går höst-vår. Teman i modulen. Informationen uppdateras.

Föreläsning Om lågaffektivt bemötande (Bo Hejlskov Elvén)
Spår 7-9 Trivas tillsammans
Spår 1-6 Må bra tillsammans
Grundkurs i kooperativt lärande
Att jobba med välmående och sociala färdigheter i praktiken
Då beteendet kommer i vägen:
Synsätt och bemötande
Lågaffektivt bemötande
Samarbetsbaserad problemlösning 1
Samarbetsbaserad problemlösning 2

Du kan välja att gå hela modulen eller endast delar t.ex. Om låg affektivt bemötande på hösten och föreläsningsserien Då beteendet kommer i vägen på våren. Anmäl dig då separat till delarna.

Modul 4: Kommunicera tryggt

Wilmameddelandet som skolvardagens skriftpraktik – konsten att skapa tydlighet och dialog

Om bemötande och kommunikationsstrategier i utmanande situationer.

Modul 4 genomförs på våren. Informationen uppdateras.