Lärarens verktygslåda

Verktygslådan

En fortbildningshelhet i välmående (grundinfo här). Består av:

Startlådan-helheten

Börja här

0–F

Småbarnspedagogens
verktygslåda

1–9

Lärarens
verktygslåda

Gy

Grupphandledarens
verktygslåda

Letar du efter verktyg för att orka i lärarvardagen? Vill du lära dig mer om att jobba i hop med kollegor i team? Hur kan ni tillsammans bli trygga i läroplanen? Hur hantera utmanande situationer med elever och hur kan du stärka deras välmående? Hur kan du kommunicera konstruktivt och undvika att det blir missförstånd?

På de frågorna och många andra får du svar i Lärarens verktygsback! Kolla in helheten och välj helheten eller de delar du behöver mest. Ta med din kollega – det är tillsammans vi skapar en hållbar och inspirerande arbetsbild.

Börja med Startlådan

Teman i modulen:
Hjärnan och jobbet
Må bra i arbetet – vad kan jag själv göra för att må bättre?
Självmedkänsla – en grund för ork och välmående

Startlådan-helheten

Börja här

LÄRARENS VERKTYGSLÅDA

Klicka på datumen nedan så kommer du åt mer information.

Modul 1 Teamarbete

Teman i modulen:
Teamarbete – vad är det?
Om att vara en del av ett team

Modul 2 Trygg i läroplanen

Modul 2 är en naturlig fortsättning på den här delen och rekommendationen är att gå båda. Teman i modulen:
Spår 1-6 Helhetsskapande undervisning/mångsidig bedömning
Spår 7-9 söker ännu sin plats och form.

Modul 3: Tillsammans

Observera att modulen går höst-vår. Teman i modulen:

Föreläsning om lågaffektivt bemötande (Bo Hejlskov Elvén)
Spår 7-9 Trivas tillsammans
Spår 1-6 Må bra tillsammans
Att jobba med välmående och sociala färdigheter i praktiken
Då beteendet kommer i vägen:
Synsätt och bemötande

Modul 4: Kommunicera tryggt

Modul 4 ordnas inte.