Grupphandledarens verktygslåda

Verktygslådan

En fortbildningshelhet i välmående (grundinfo här). Består av:

Startlådan-helheten

Börja här

0–F

Småbarnspedagogens
verktygslåda

1–9

Lärarens
verktygslåda

Gy

Grupphandledarens
verktygslåda

Vill du utvecklas i din roll som grupphandledare? Behöver ni inspiration för att utveckla verksamheten. I den här helheten berörs teman som tangerar handledningsverksamheten. Kom med och reflektera – ta med dig inspiration och idéer för att jobba vidare med  i den egna verksamheten.

Innehållet är viktigt i alla roller, inte enbart som grupphandledare utan även som ämneslärare och rektor. Helheten välkomnar hela personalen!

Du kan anmäla dig till hela helheten, eller välja delar.

Börja med Startlådan

Teman modulen:
Hjärnan och jobbet
Må bra i arbetet – vad kan jag själv göra för att må bättre
Självmedkänsla – en grund för ork och välmående

Startlådan-helheten

Börja här

Klicka på datumen för mer information om innehållet.

Modul 1 MÖTA

Teman i modulen:

Handledning enligt styrdokumenten och olika modeller
Pedagogisk handledning och konsten att samtala

Modul 2 SE

Teman i modulen:

Mobbningsprevention och trivselfrämjande arbete i skolan

Bemötande och trivsel i gruppen

Modul 3 TILLSAMMANS

Teman i modulen:

Att göra föräldrar delaktiga i skolgången under andra stadiet

Om samarbete, sekretess och roller

Modul 4 STÖDA

Tema i modulen:

Att stärka ungdomars välbefinnande och studieförmåga