Småbarnspedagogikens verktygslåda

Verktygslådan

En fortbildningshelhet i välmående (grundinfo här). Består av:

Startlådan-helheten

Börja här

0–F

Småbarnspedagogens
verktygslåda

1–9

Lärarens
verktygslåda

Gy

Grupphandledarens
verktygslåda

I den här helheten fokuserar vi på relationer och bemötande ur olika perspektiv. Vi tränar sociala färdigheter i vardagen i verksamheten hela tiden, men här är målet att vi stannar upp och reflekterar tillsammans över olika sätt att medvetet jobba för att varje barn känner sig uppskattad och sedd – både med jämnåriga och vuxna.

Börja med Startlådan

Teman i modulen:
Hjärnan och jobbet
Må bra i arbetet – vad kan jag själv göra för att må bättre?
Självmedkänsla – en grund för ork och välmående

Startlådan-helheten

Börja här

Modul 1 Relationer

Sociala- och emotionella färdigheter
Mobbningsförebyggande arbete och barns samspelsfärdigheter
Kooperativa arbetssätt

Modul 2 Stärkandet av den psykiska hälsan

Teman i utbildningen:
Barnets sinne
Att jobba med bråkiga barn
Att jobba med oflexibla barn

Modul 3 Alla tillsammans

Teman i fortbildningen:
Hur tala med barn om sexualitet och gränser?
Normer och utrymme för olikheter

Modul 4 Kommunikation

Modul 4 ordnas inte.

 

Startlådan-helheten

Börja här