Fortbildningskalendern 2024-2025 online!

Digital fortbildning

Ta del av vår digitala fortbildning då det passar dig!

KOHUR önskar tips!

Har du feedback på verksamheten eller önskar du någon speciell fortbildning?

 

Kommande fortbildningar

KOHUR-bloggen

No results found.

Vad är KOHUR?

KOHUR – kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsenden

 

är ett samarbetsnätverk för kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken, grundläggande- och gymnasieutbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.