Hållbar arbetssituation i vardagen

Hållbart arbete inom småbarnspedagogiken – en digital fortbildning som pågår hela året

Digital fortbildning

Ta del av vår digitala fortbildning då det passar dig!

KOHUR önskar tips!

Har du feedback på verksamheten eller önskar du någon speciell fortbildning?

 

Kommande fortbildningar

KOHUR informerar

KOHUR-bloggen

No results found.

Vad är KOHUR?

KOHUR – kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsenden

 

är ett samarbetsnätverk för kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken, grundläggande- och gymnasieutbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.