Hansen och Halava

Höstens stora föreläsningar fokuserar på en välmående hjärna och utbildning i förändring!

Digital fortbildning

Ta del av vår digitala fortbildning då det passar dig!

Aktuell information om coronaläget

KOHUR beaktar situationen i regionen och följer rekommendationerna. De flesta fortbildningarna är fortfarande online, men vi ordnar även fysiska workshops på olika platser. 

Kommande fortbildningar

KOHUR informerar

KOHUR-bloggen

No results found.

Vad är KOHUR?

KOHUR – kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsenden

 

är ett samarbetsnätverk för kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken, grundläggande- och gymnasieutbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.