Barns hjärnutveckling och begreppet bildning

Läsåret 2022-2023 bjuder på temaföreläsningar och på tur står Minna Huotilainen (Helsingfors universitet) och Lene Rachel Andersen (Nordic Bildung)

Digital fortbildning

Ta del av vår digitala fortbildning då det passar dig!

Klanglådan

Pedagogisk musikverksamhet till småbarnspedagogiken!

 

Kommande fortbildningar

KOHUR-bloggen

No results found.

Vad är KOHUR?

KOHUR – kompetensutveckling inom huvudstadsregionens svenska utbildningsväsenden

 

är ett samarbetsnätverk för kompetensutveckling för personalen inom småbarnspedagogiken, grundläggande- och gymnasieutbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.