Med välmående i fokus

av | 5 januari 2021 | KOHUR informerar

Ett nyckelord för våra kommande fortbildningar är välbefinnande.

Ungas välmående är ett nationellt aktuellt tema och genomsyrar även KOHUR:s verksamhet åren 2021-2022. Det handlar om att genom systematisk fortbildning stöda den pedagogiska personalens färdigheter att stärka barns och ungas välmående och upplevelse av delaktighet i gemenskapen. Det är en gemensam satsning för främjandet av en trygg psykisk, fysisk och pedagogisk lärgemenskap. Innehållet uppdelas i följande övergripande fokusområden: det samarbetande klassrummet, att se och bemöta individen, positiv pedagogik

Under våren 2021 handlar flera fortbildningar bland annat om verktyg för personalen att bemöta och skapa arbetsro för lärande när barn utagerar beteendemönster som utmanar arbetsron och tryggheten i gruppen. Även perspektivet stärkandet av samspelet och trivseln i gruppen genom att medvetet satsa på gruppsamhörigheten finns på fortbildningsagendan. Upplägget inför läsåret 2021-2022 publiceras under våren. 

Det övergripande fokusområdet välmående tar avstamp i en föreläsning som behandlar nuläget utgående från hjärnan. Anna Tebelius Bodin föreläser om hjärnans kemi och förhållandet mellan våra tankar och känslor med exempel från hur tillvaron förändrats på grund av Covid-19. Föreläsningen är den första i en serie på tre. Mer information om föreläsningsserien hittar du här

KOHUR:s satsning på fortbildningar inom Välmående finansieras med statsunderstöd från Utbildningsstyrelsen samt bidrag från Svenska Kulturfonden. 

Kommande evenemang inom Välmående-projektet

Läs mer

Aktuellt om COVID-19-läget

Senast uppdaterad: 5 januari 2020 På grund av pandemiläget och situationen i huvudstadsregionen genomförs all fortbildning för tillfället online. Om läget förbättras och det är möjligt att något av senvårens tillfällen ordnas som närträffar. Information om...

Välkommen till nya KOHUR.fi!

Välkommen att ta del av innehållet på vår nya hemsida som speglar KOHUR:s verksamhet!  Du hittar information via rubrikena i menyn uppe till höger. Aktuell information finns också framlyft på första sidan.  I vår kalender hittar du fortbildningar per målgrupp eller...