Med välmående i fokus

av | 5 januari 2021 | KOHUR informerar

Ett nyckelord för våra kommande fortbildningar är välbefinnande.

Ungas välmående är ett nationellt aktuellt tema och genomsyrar även KOHUR:s verksamhet åren 2021-2022. Det handlar om att genom systematisk fortbildning stöda den pedagogiska personalens färdigheter att stärka barns och ungas välmående och upplevelse av delaktighet i gemenskapen. Det är en gemensam satsning för främjandet av en trygg psykisk, fysisk och pedagogisk lärgemenskap. Innehållet kan sammanfattas i följande övergripande fokusområden: stärka sitt eget och andras välmående, se och bemöta individen, samarbete och kommunikation. Upplägget inför läsåret 2021-2022 publiceras under våren.

Under våren 2021 har flera fortbildningar handlat bland annat om att ge verktyg för personalen att bemöta och skapa arbetsro för lärande när barn utagerar beteendemönster som utmanar arbetsron och tryggheten i gruppen. Även perspektivet stärkandet av samspelet och trivseln i gruppen genom att medvetet satsa på gruppsamhörigheten har funnits på fortbildningsagendan. 

Det övergripande fokusområdet välmående tog avstamp i en föreläsning som behandlade nuläget utgående från hjärnan. Anna Tebelius Bodin föreläste om hjärnans kemi och förhållandet mellan våra tankar och känslor med exempel från hur tillvaron förändrats på grund av Covid-19. Läs mer om föreläsningsserien i blogginlägget av Amanda Audas-Kass.

KOHUR:s satsning på fortbildningar inom Välmående finansieras med statsunderstöd från Utbildningsstyrelsen samt bidrag från Svenska Kulturfonden. 

Kommande evenemang inom Välmående-projektet

Läs mer

Håll utkik!

I slutet av maj publiceras programmet för verksamheten 2021-2022. Du kommer att hitta mycket spännande som berör bland annat vår tyngdpunkt välmående. Minns att du kan tipsa om fortbildningsbehov och på det sättet vara med och påverka innehållet i händelsekalendern!...

Aktuellt om COVID-19-läget

Verksamheten för året 2021-2022 planeras i hybridform. En stor del kommer att fortsätta ordnas online trots att coronasituationen ser ut att vända till hösten. Flera av årets deltagare har betonat det positiva med fortbildning online efter arbetsdagen. Kommande...