Läs mer

Aktuellt om COVID-19-läget

Verksamheten för året 2021-2022 planeras i hybridform. En stor del kommer att fortsätta ordnas online trots att coronasituationen ser ut att vända till hösten. Flera av årets deltagare har betonat det positiva med fortbildning online efter arbetsdagen. Kommande...