Läs mer

Integration på svenska

KOHUR vill lyfta fram det arbete som görs för integration på svenska i huvudstadsregionen. På den här sidan finns information om två projekt som informations- och kulturcentret Luckan genomför. Handledning för familjer med internationell bakgrund   Luckan...

Aktuellt om COVID-19-läget

Verksamheten för året 2021-2022 planeras i hybridform. En stor del kommer att fortsätta ordnas online även om coronarestriktionerna lättar. Flera av årets deltagare har betonat det positiva med fortbildning online efter...