Information om vårens program.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Hoppas att ni har haft en givande höst! Vårens programkalender är under arbete och utkommer senast i början av januari. Här några viktiga datum för vårterminen;

Utbildning i positiv CV med Kaisa Vuorinens team från Helsingfors universitet. Anmälan på www.kohur.fi !

     Utbildning i positiv CV med Kaisa Vuorinens team från Helsingfors    universitet. Anmälan på www.kohur.fi !

Tack för gott samarbete under år 2018 och lärorikt nytt år 2019!

Hälsningar,

Boel

 

 

Dela på:

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Du har väl märkt att vi får besök av årets lärare 2018 William Barman på onsdag 31.10? William kommer att ta fokus i bedömningskultur och elevaktiverande arbetsmetoder. Hur skapar man en bedömningskultur i undervisningen där man inte behöver prov som grund för bedömningen? Hur synliggör man lärande? William arbetar som lektor i matematik vid Karis svenska högstadieskola. Målgrupp är lärare i åk 7-9, men alla intresserade är välkomna! Anmälan är öppen.

Kursen i multilitteracitet skjuts fram till vårvintern 2019 med kursstart 15.01. Anmälan är öppen och mer information kommer inom kort. Kursen består av tre tillfällen och kursledare är Katarina Rejman och Ewa Jaquet, lektorer i svenskans didaktik vid Stockholms universitet. Fortbildningen är tvärvetenskaplig och målgruppen är ämneslärare samt lektorer i gymnasiet och grundläggande utbildningen åk 7-9.

Planeringen för vårens program är i full gång. Vilken fortbildning är relevant för just dig och er verksamhet?

Hör gärna av dig med förslag!

Hälsningar,

Boel

Dela på:

På gång i KOHUR.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Höstens verksamhet har kommit igång och fortbildningskalendern uppdateras kontinuerligt. Mentorgruppens verksamhet startade torsdagen den 27.09 i Lagstads skola, Esbo och det finns ännu några platser kvar. Anmälningen till mentrogruppen görs av rektorerna. Mentorgruppen lämpar sig både för nya och mer erfarna lärare. Det finns mer information om verksamheten i balken till vänster – välkommen med!

Kursen i positiv psykologi för gymnasiet i fullsatt och vi hoppas att få igång fortbildning i positiv psykologi och pedagogik också för personal i småbarnspedagogik och den grundläggande utbildningen senast under vårvintern. Kontakta mig gärna för att visa förhandsintresse för fortbildningen.

I oktober startar kursen i pedagogisk dokumentation med barnets lärande i fokus med målgruppen barnträdgårdslärare. Kursen är en fristående fortsättning på fortbildningen i Kyrkslätt från våren och den fick mycket positiv respons. Höstens kurs ordnas i Dickursby, Vanda och den startar 17.10 med tre tillfällen. Kursledare är Marina Lundqvist och Jan-Erik Mansikka från Helsingfors universitet. Anmälan är öppen.

Onsdagen den 31.10 får vi besök av William Baarman, årets lärare 2018. William kommer att ta fokus i bedömningskultur och elevaktiverande arbetsmetoder. Hur skapar man en bedömningskultur i undervisningen där man inte behöver prov som grund för bedömningen? Hur synliggör man lärande? William arbetar som lektor i matematik vid Karis svenska högstadieskola. Målgrupp är lärare i åk 7-9, men alla intresserade är välkomna! Anmälan är öppen.

Kursen i multilitteracitet skjuts fram till vårvintern 2019 med kursstart i januari. Anmälan är öppen och mer information kommer inom kort. Kursen består av tre tillfällen och kursledare är Katarina Rejman och Ewa Jaquet, lektorer i svenskans didaktik vid Stockholms universitet. Fortbildningen är tvärvetenskaplig och målgruppen är ämneslärare samt lektorer i gymnasiet och grundläggande utbildningen åk 7-9.

Kontakta mig gärna!

Hälsningar,

Boel

Dela på:

Sensommarhälsningar.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej på er!

Hoppas att ni har haft en solig och skön sommar! Man har knappt hunnit glömma saltdoften från havet innan det är dags att sätta kurs mot nya spännande äventyr i fortbildningens tecken.

I skrivande stund ber jag om ert tålamod för att hemsidan är under uppdatering och det kommer att dröja ett tag innan jag får allt program in i vår verksamhetskalender. Kom i håg att besöka vår hemsida kontinuerligt, eftersom jag uppdaterar programkalender med nya fortbildningar under hela verksamhetsåret.

Det är redan många som har meddelar om sitt intresse för att delta i Grej of the day med Micke Hermansson. Alla anmälningar sker genom anmälningslänkarna på vår hemsida och anmälningarna är nu öppnade. Observera att man ska anmäla sig separat till föreläsningen och workshopen samt att vi ordnar fortbildningarna på två orter 11.09 och 12.09. Målgruppen 11.09 i Kyrkslätt är småbarnspedagoger/förskolelärare och målgruppen 12.09 i Grankulla är klasslärare/förskolelärare. Först till kvarn…

Jag ser fram emot många givande möten med er under hösten – tveka inte att ta kontakt!

Hälsningar,

Boel

 

Dela på:

På gång i KOHUR under våren.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Vårtecknen påminner mig om att det där dags att uppdatera vårens program och att ge en inblick i vad som händer i höst. Ta med dig en kollega och bli inspirerad!

Småbarnspedagoger och förskolelärare är välkomna på fortbildning i Dialogläsning till daghemmet Sesam i Helsingfors torsdagen den 03.05.  Dialogläsning är ett ypperligt sätt att ge alla barn i gruppen samma nya svenska ord ’fokusord´ som de i gemensamma lekar kan leka på svenska med hjälp av sagan, fokusorden och lekarna vi leder. Daghemsföreståndarna Anna Moberg och Aino Ezzat-Agha går systematiskt igenom metoden så att deltagarna efter fortbildningen kan använda metoden i sina barngrupper.

Forskaren och neuropsykologen Åse Fagerlund håller fortbildning riktat åt gymnasielärare med temat mindset och engagemang i Mattlidens gymnasium torsdagen den 26.04. Det handlar om att stöda ett lärandeklimat där eleverna tror på sin förmåga att utvecklas och förändras, både beträffande lärande, sociala förmågor och som människor. Fortbildningens fokus ligger på att ge redskap åt lärare att stöda elevers hoppfullhet och upplevelse av meningsfullhet.

Rektor Vesa Äyräs och barnträdgårslärare Sari Utriainen ger en inblick i djuplärande och hur man kan omsätta det i verksamheten på olika stadier genom hela lärstigen måndagen den 07.05 i Kyrkslätt. Fortbildningen är riktad åt samtliga pedagoger på alla stadier.

Sist men inte minst får vi besök av Micke Hermansson från Sverige med Grej Of The Day i september! Den 11.09 är målgruppen småbarnspedagoger och förskolelärare och fortbildningen hålls i Kyrkslätt. Den 12.09 är målgruppen klasslärare och förskolelärare och fortbildnignen ordnas i Grankulla. Anmälan öppnar i april.

Varmt välkommen med i vår verksamhet!

Hälsningar,

Boel

 

 

 

 

 

Dela på:

3.5.2018 Seminarium på Utbildningsstyrelsen

admin, · Kategorier: Uncategorized

Matematiklyft – om aktuell ämnesforskning och nya arbetssätt över stadiegränserna

Utbildningsstyrelsen arrangerar ett tillsvidare unikt svenskspråkigt seminarium kring matematik och lärande på UBS i Helsingfors 3.5.2018. I programmet ingår bland annat expertföreläsningar inom centrala områden som matematikdidaktisk forskning, matematiksvårigheter och matematikens tillämpningar samt engagerande workshopar.

Seminariets allmänna program är planerat som stadieöverskridande. De två timmar långa delvis aktiverande workshoparna är mera riktade till de olika stadierna. Till exempel får gymnasielärarna arbeta kring det kommande digitala studentprovet. Seminariet avslutas med ett BONUS-program i form av en workshop kring den mycket användbara applikationen Geogebra.

Seminariet är avgiftsbelagt.

Information och anmälning:

https://oph.etapahtuma.fi/Julkinen-eTapahtuma-ps/Utbildningskalender/id/1992

Programmet:

https://oph.etapahtuma.fi/eTaika_Tiedostot/5/TapahtumanTiedostot/1992/49321_OPH_Matematiklyft_web.pdf

Dela på:

KOHUR- tävling på EDUCA 2018 i monter 6r30

admin, · Kategorier: Uncategorized
Dela på:

KOHUR deltar i EDUCA 2018.

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

KOHUR:s fortbildningsskalender för vårterminen är klar, förutom några fortbildningar som saknas för målgruppen gymnasielärare. Jag uppdaterar kalendern och hemsidan kontinuerligt under våren. Fortbildningarnas anmälningslänkar öppnar senast  vecka 4. Först ut är Tour de KOHUR i Winellska skolan.

Workshops i Winellska skolan – Tour de KOHUR

Datum och tid: tisdag 30.01.2018 kl. 15 – 17

Plats: Winellska skolan, Kyrkslätt

Målgrupp: lärare i grundläggande utbildningen i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda.

Program: Har du koll på de digitala verktygen i undervisningen? Nu har du möjlighet att uppdatera din förmåga att använda digitala verktyg på basen av din egen utgångsnivå. Winellska skolan ordnar flera workshops under en eftermiddag med de egna lärarna som fortbildare. I samarbete med Tour de KOHUR får du också möjlighet att bekanta dig med skolans nya paviljonger  och lärare, som deltar i fortbildningen. Anmäl dig genom att följa länken i vänstra balken.  Välkommen med!

Notera att KOHUR har en ny sida på Facebook och att den gamla sidan slutar att fungera inom kort. Håll dig bäst uppdaterad om vår aktuella verksamhet genom att gilla sidan KOHUR på Facebook!

KOHUR deltar i EDUCA – 2018. Jag hoppas att få träffa så många av er som möjligt i vår monter 6r30 i HÖRNAN!

Här följer ett axplock av vårens fortbildningar; BRAVKOD, Logiskt tänkande och programmering, Portfoliometoden i undervisningen, ”Eleverna med på noterna” – idéer för musikundervisning åt klasslärare, Studerande med specialbehov – Hur möta mångfalden i undervisningen?  Skolfrånvaro – om motivation och lärande, Explosiva barn, Att synliggöra barnets lärande med pedagogisk dokumentation i småbarnspedagogiken.

Hälsningar,

Boel

Dela på:

God Jul och ett lärorikt nytt år 2018!

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

Julen står för dörren och vi kan se tillbaka på en hösttermin med mångsidig verksamhet både i daghemmen och skolorna. Under hösten har jag som KOHUR- planerare haft möjligheten att träffa många av er pedagoger.  Ni har gett värdefull respons på verksamheten samt önskemål om kommande fortbildningar. KOHUR:s planeringsgrupp har träffats och tillsammans med undervisningscheferna strävar vi till att erbjuda en mångsidig fortbildningsverksamhet för alla stadier.

KOHUR:s fortbildningskalender för vårterminen 2018 utkommer inom kort. På vår hemsida finns det information om specifika fortbildningar och anmälningslänkar till dem. Gilla också gärna vår facebook-sida och twitter-flödet för aktuell information.  KOHUR deltar i EDUCA – 2018. Kom gärna och bekanta er med vår verksamhet vid vår monter intill scenen vid HÖRNAN.

KOHUR startar upp nätverk för lärare, som vill nätverka med kolleger inom samma ämnesområden och få ämnesspecifik fortbildning. Nätverket för speciallärare startar igen i början av 2018 efter en paus. Målet för vårterminen är att ge samtliga lärare möjlighet till egna nätverk. Till det behöver vi deltagare och frivilliga lärare som drar nätverken, Kontakta KOHUR- planeraren för mer information eller anmäl intresset för nätverk vid KOHUR:s monter vid EDUCA 2018.

Här följer ett axplock av vårens fortbildningar; BRAVKOD, Logiskt tänkande och programmering, Portfoliometoden i undervisningen, ”Eleverna med på noterna” – idéer för musikundervisning åt klasslärare, Hur stöda och bemöta ungdomar med psykisk ohälsa?,  Skolfrånvaro – om motivation och lärande, Programmering med Schratch och Makey,Makey.

Men först vill jag önska er alla en fin jultid samt ett lärorikt och Gott Nytt År 2018!

Tack för samarbetet under året som gick och håll gärna kontakt med KOHUR!

Varma julhälsningar,

Boel

KOHUR- planeraren

 

Dela på:

SAVE THE DATE – PROFFSDAYS i programmering 6.11.2017

admin, · Kategorier: Uncategorized

Hej!

I samarbete med PROFFS 2.0 och projektledaren Linda Mannila får du här information angående nästa PROFFSDAYS evenemang.

Boka dagen i din kalender redan nu!

Evenemanget PROFFSdays, som gick av stapeln första gången i Åbo hösten 2016 och sedan i Vasa våren 2017 lockade lärare från hela Svenskfinland. Det har nu blivit dags för ett tredje evenemang, och det går av stapeln i Helsingfors måndagen den 6/11. Målsättningen med evenemanget är att erbjuda fortbildning inom programmering och digital kompetens enligt nya läroplanen samtidigt som vi erbjuder lärare möjlighet till ämnesövergripande och kollegialt lärande.

Under dagen får du som lärare möjlighet att själv pröva på att programmera och arbeta med olika teman under skräddarsydda hands-on-workshops. Vi har olika spår där vissa workshops är riktade till nybörjare och andra är till för dem som redan har en del erfarenhet. Målsättningen är att alla ska hitta något som passar!

Evenemanget är avgiftsfritt och riktar sig till lärare i förskolan och den grundläggande utbildningen (F-9). Huvudarrangör är projektet PROFFS 2.0 (Programmering för förskola och skola) med finansiering från Utbildningsstyrelsen.

Sprid gärna information om evenemanget till dina kolleger. Om du eller de har frågor eller kommentarer kan ni kontakta Linda Mannila (linda@digismart.fi) som fungerar som projektledare för PROFFS-projektet.

linda@digismart.fi

+ 358 40 7218747

”Never stop learning because life never stops teaching”

Dela på: