Utmanande beteende i små.ped. (2 delar)

Tidpunkt:  To 8.4 och to 22.4 kl. 13-15.30

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Innehåll:

Känner du oro inför ett barns skolstart?

Finns det ett eller flera barn i din grupp som:

  • Det alltid blir bråk kring?
  • Du måste tjata på om samma saker varje dag?
  • Reagerar oväntat och har svårt att kontrollera sin ilska?
  • Alltid är på fel plats vid fel tidpunkt?
  • Befinner sig i sin egen fantasivärld?

Om svaret är ja, kom med i vår grupp för att höra mera om på vilket sätt du kan stöda dessa barn för att utveckla mera välfungerande sociala-, emotionella- och exekutiva färdigheter. Vi diskuterar också hur man kan jobba i gruppen med koncentration och kommunikation för ett bättre socialt samspel.

En fortsättning går på hösten ( 2 närträffar) och då med case från den egna vardagen.

Kursledare:

Jenny Sjöström, handledande lärare för elever med neuropsykiatriska utmaningar

Maarit Törmikoski-Hampf, neuropsykiatrisk coach och socialarbetare samt lärare inom småbarnspedagogik

Misa Möller, handledande lärare, speciallärare och specialklasslärare

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Anmälning: Anmäl dig HÄR