Idag

Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron (3 delar)

Online

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och utbildning Plats: Online Detta är en föreläsningsserie i tre delar under feb/mars och sänds live via Zoom. Deltagarna bjuds in till interaktion via chatt - och video för dem som vill. Tidpunkt och innehåll: Del 1: Stärkande insikter om hjärnan under Corona, 90 min 1 februari, 2021 kl. 15–16:30 Del […]

FLYTTAD: Kooperativ lärande för småbarnspedagogiken och förskolan (2 delar)

Online

Tidpunkt: 25.1 kl. 9-16 och 10.3 (halvdag, meddelas närmare) . Utbildningen är inhiberad för våren 2021, men erbjuds på hösten 2021 på nytt.  Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola Plats: online Innehåll: Kooperativt lärande inom småbarnspedagogik och förskola Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra […]

”Inte bara levyraati” (2 delar)

Online

Tid: må 15.3 kl. 15-17 och ons 7.4 kl. 15-17 Plats: Om möjligt närundervisning i Gymnasiet Grankulla samskola, men om coronasituationen håller i sig, så blir det distans via Zoom. Målgrupp: Lärare som undervisar musik Innehåll:   Förmågan att (orka) lyssna behöver vi alla, både stora och små och i grundskolans läroplan i musik har lyssnandet […]

Positiv psykologi, del 2/3

Online

Fortbildningen har börjat, men man kan ännu hoppa med till andra tillfället 13.1: Tidpunkt: tisdag 17.11, onsdag 13 .1 och 17.3  kl. 15.30-18 Plats: Online (Zoom). Målgrupp: personal i småbarnspedagogik Innehåll: Kursen handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både barn och lärare genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi. Insatser i positiv […]

Utmanade beteende i lågklasserna (2 delar)

Online

Tidpunkt: To 18.3 och 25.3 kl. 14-16.30 Målgrupp: Personal i lågklasserna Plats: Online Innehåll: Introduktion och bakgrund till utmanande beteende. Bakgrund, bemötande, arbetssätt, struktur​. Hur kan man utveckla sociala-, emotionella- och exekutiva färdigheter? Hur kan man utveckla koncentration och kommunikation för ett bättre socialt samspel? Upplägg; Vilka elever? Vilken problematik? Vem jobbar? Hur tänker vi? […]

Utmanade beteende i lågklasserna (2 delar)

Online

Tidpunkt: To 18.3 och 25.3 kl. 14-16.30 Målgrupp: Personal i lågklasserna Plats: Online Innehåll: Introduktion och bakgrund till utmanande beteende. Bakgrund, bemötande, arbetssätt, struktur​. Hur kan man utveckla sociala-, emotionella- och exekutiva färdigheter? Hur kan man utveckla koncentration och kommunikation för ett bättre socialt samspel? Upplägg; Vilka elever? Vilken problematik? Vem jobbar? Hur tänker vi? […]

”Inte bara levyraati” (2 delar)

Online

Tid: må 15.3 kl. 15-17 och ons 7.4 kl. 15-17 Plats: Om möjligt närundervisning i Gymnasiet Grankulla samskola, men om coronasituationen håller i sig, så blir det distans via Zoom. Målgrupp: Lärare som undervisar musik Innehåll:   Förmågan att (orka) lyssna behöver vi alla, både stora och små och i grundskolans läroplan i musik har lyssnandet […]

Utmanande beteende i små.ped. (2 delar)

Online

Tidpunkt:  To 8.4 och to 22.4 kl. 13-15.30 ((uppdateras ev. inom januari) Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen Innehåll: Känner du oro inför ett barns skolstart? Finns det ett eller flera barn i din grupp som: Det alltid blir bråk kring? Du måste tjata på om samma saker varje dag? Reagerar oväntat och har svårt att […]

Kooperativt lärande för grundskolan och gymnasiet (2 delar)

Online

Målgrupp: Lärare i grundskolan och gymnasiet som tidigare gått grundläggande utbildning i kooperativt lärande och/eller har erfarenhet av att arbeta med KL över tid. Tidpunkt: 20 januari 2021 kl. 9-16 och 20 april 2021 kl. 13-16 Plats: Online Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever. I det kooperativa lärandet har läraren en […]

Utmanande beteende i små.ped. (2 delar)

Online

Tidpunkt:  To 8.4 och to 22.4 kl. 13-15.30 ((uppdateras ev. inom januari) Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen Innehåll: Känner du oro inför ett barns skolstart? Finns det ett eller flera barn i din grupp som: Det alltid blir bråk kring? Du måste tjata på om samma saker varje dag? Reagerar oväntat och har svårt att […]

Hur skapa bra förutsättningar för att elever ska trivas i klassen? (2 delar)

Online

Tidpunkt: 6.5 kl. 15-16.30 och 24.8 kl. 15-16.30 Plats: online Målgrupp: klasslärare åk 0 – 2, lärare  och övrig personal som jobbar inom nybörjarundervisningen eller gör det inkommande skolår Innehåll: Under föreläsningen får deltagarna ta del av olika sätt att jobba med samhörighet och gruppdynamik i en klass. Vi delar med oss av tips och […]

Hur skapa bra förutsättningar för att elever ska trivas i klassen? (2 delar)

Online

Tidpunkt: 6.5 kl. 15-16.30 och 24.8 kl. 15-16.30 Plats: online Målgrupp: klasslärare åk 0 – 2, lärare  och övrig personal som jobbar inom nybörjarundervisningen eller gör det inkommande skolår Innehåll: Under föreläsningen får deltagarna ta del av olika sätt att jobba med samhörighet och gruppdynamik i en klass. Vi delar med oss av tips och […]