Idag
Recurring

Hur skapa bra förutsättningar för att elever ska trivas i klassen? (2 delar)

Online

Tidpunkt: 6.5 kl. 15-16.30 och 24.8 kl. 15-16.30 Plats: online Målgrupp: klasslärare åk 0 – 2, lärare  och övrig personal som jobbar inom nybörjarundervisningen eller gör det inkommande skolår Innehåll: Under föreläsningen får deltagarna ta del av olika sätt att jobba med samhörighet och gruppdynamik i en klass. Vi delar med oss av tips och […]