Utmanade beteende i lågklasserna (2 delar)

Tidpunkt: To 18.3 och 25.3 kl. 14-16.30

Målgrupp: Personal i lågklasserna

Plats: Online

Innehåll:

Introduktion och bakgrund till utmanande beteende. Bakgrund, bemötande, arbetssätt, struktur​.

Hur kan man utveckla sociala-, emotionella- och exekutiva färdigheter?

Hur kan man utveckla koncentration och kommunikation för ett bättre socialt samspel?

Upplägg;

  • Vilka elever?
  • Vilken problematik?
  • Vem jobbar?
  • Hur tänker vi?
  • Hur ser det ut i praktiken?

 Temat fortsätter på hösten med två närträffar. Innehållet utgår då från deltagarnas egna case. 

 Kursledare:

Jenny Sjöström, handledande lärare för elever med neuropsykiatriska utmaningar

Maarit Törmikoski-Hampf, neuropsykiatrisk coach och socialarbetare samt lärare inom småbarnspedagogik

Misa Möller, handledande lärare, speciallärare och specialklasslärare

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Anmälning: Anmäl dig HÄR