Positiv psykologi, del 3

Fortbildningen har börjat, men man kan ännu hoppa med till andra tillfället 13.1:

Tidpunkt: tisdag 17.11, onsdag 13 .1 och 17.3  kl. 15.30-18

Plats: Online (Zoom).

Målgrupp: personal i småbarnspedagogik

Innehåll:

Kursen handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både barn och lärare genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi.

Insatser i positiv psykologi1 har visat sig främja välbefinnande, öka en positiv sinnesstämning och hoppfullhet hos barn samtidigt som negativa känslor och symptom på depression minskat.

Kursen genomförs som tre halvdagsutbildningar. Utbildningsdagarna innefattar teori, praktik och diskussioner kring praktisk tillämpning av positiv psykologi inom daghemmen. Mellan utbildningsdagarna ges praktiska uppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten både med barn och inom personalgruppen. Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna och att personalen ska inspireras att skapa egna, kreativa tillämpningar av dem.

Följande teman tas upp under kursen:

Positiv sinnesstämning. Hur kan vi stärka en bra stämning i barngruppen och mellan kolleger på daghemmet?

Mina styrkor och goda egenskaper. Vi arbetar med hur vi kan stärka självkänsla genom att se och utgå från våra styrkor. Hur berömmer vi barn på ett sätt som stärker deras utveckling?

Positiva relationer. Positiva relationer handlar om att stärka vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse. Vi tar upp praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning mellan både barn och personal.

Utbildare: Åse Fagerlund (FD, PsL, specialist i neuropsykologi, psykoterapeut, mindfulnessinstruktör och ansvarig forskare för forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla). Åse Fagerlund har lång erfarenhet av undervisning. Sedan 1998 har hon undervisat inom Åbo Akademi, Öppna Högskolan vid Åbo Akademi och flera yrkeshögskolor. Åse har också i flera års tid utbildat skolpersonal inom positiv psykologi och pedagogik

1Åse Fagerlund, Folkhälsans forskningscentrum, projektet Styrka, glädje och medkänsla, 2020

Anmälning: Anmäl dig HÄR!