FLYTTAD: Kooperativ lärande för småbarnspedagogiken och förskolan (2 delar)

Tidpunkt: 25.1 kl. 9-16 och 10.3 (halvdag, meddelas närmare) . Utbildningen är inhiberad för våren 2021, men erbjuds på hösten 2021 på nytt. 

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Plats: online

Innehåll:

Kooperativt lärande inom småbarnspedagogik och förskola
Kooperativt lärande har visat sig ge förskolegrupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. Utbildningen presenterar hur kooperativt lärande kan användas i förskolan. Vi går igenom lekstrukturer och konkreta tips för att öva samarbete mellan barnen. Teori och praktik presenteras i en helhet: kortare föreläsningsdelar följt av diskussioner och praktiskt utforskande. Deltagarna får med sig flera nyckelstrategier för att prova kooperativt lärande i sin verksamhet redan nästa dag.

Kursledare: Niclas Fohlin är grundskollärare F-9, förskollärare och specialpedagog samt undervisat på Uppsala universitet. Han har arbetat med kooperativt lärande i flera år med elever i behov av särskilt stöd samt handleder lärare och har utbildning för skolor.

Niclas Fohlin är också medförfattare till böckerna Grundbok i kooperativt lärande, Kooperativt lärande i praktiken och Kooperativt lärande i förskolan och skolans första år.