Hur skapa bra förutsättningar för att elever ska trivas i klassen? (2 delar)

Tidpunkt: 6.5 kl. 15-16.30 och 24.8 kl. 15-16.30

Plats: online

Målgrupp: klasslärare åk 0 – 2, lärare  och övrig personal som jobbar inom nybörjarundervisningen eller gör det inkommande skolår

Innehåll:

Under föreläsningen får deltagarna ta del av olika sätt att jobba med samhörighet och gruppdynamik i en klass. Vi delar med oss av tips och övningar som kan fungera som inspiration för förskole – och skolpersonalen.

Utbildare: Maria Ostrow från Barnavårdsföreningen

Anmälning: Anmäl dig HÄR