BRAVKOD-utbildning – för lyckad lästräning, del 2/2

Tidpunkt: 10.12 och 14.1 kl. 14–17

Plats: Online

Målgrupp: Speciallärare, specialklasslärare och andra som arbetar med elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning.

Innehåll:

BRAVKOD (BRA AVKODning) är en träningsmetod för elever som behöver automatisera sin avkodning vid läsning. Tillsammans med BRAVKODmaterialet, som har författats av Bodil Jönsson, och en tränad pedagog finns alla möjligheter att lyckas med sin lästräning.

BRAVKOD-materialet har stigande svårighetsgrad från enbokstavslista till stavelser, högfrekventa ord och därefter mönstergivning av olika vokaler och sammansatta ord. Metoden har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att utveckla läsflyt, något som i sin tur är avgörande för läsförståelsen.

Den här utbildningen med Ronny Karlsson består av en teoretisk del i form av en föreläsning och en praktisk del med metodisk och praktisk lästräning.

Deltagarna utbildas i hur metoden och materialet ska användas för att på bästa sätt öka elevernas läsflyt. Genom ett metodiskt arbete med materialet utvecklas eleverna från svaga läsare och/eller dyslektiker, till i stort sett fullgoda läsare.

Föreläsare: Ronny Karlsson

Ronny Karlsson har varit verksam som speciallärare och har i flera år arbetat med lästräning som inriktat sig på den viktiga avkodningen. Arbetet har gett häpnadsväckande resultat, både för elever som är sena i sin läsutveckling och för elever med dyslexi. På skolan där han själv jobbat har man sedan införandet av den strukturerade lästräningen lyft resultaten till i det närmaste 100 % måluppfyllelse för både årskurs 3 och 9. Ronny Karlsson har även, tillsammans med professor Martin Ingvar, bedrivit en vetenskaplig studie om effekterna av särskilda insatser i lästräningen.

BRAVKOD-materialet kan endast köpas efter genomgången utbildning (teori + praktik). Mer information på www.studentlitteratur.se

KOHUR finansierar inte BRAVKOD-materialet och deltagarna bör själva diskutera/komma överens om ev. materialanskaffning med sina förmän.