Att jobba med bråkiga barn

Bild på gamla verktyg. Foto: Haupes / Unsplash

Modul 2 – Småbarnspedagogens verktygslåda (Alla moduler här)

Alla som jobbar med barn stöter någon gång på de barn som inte riktigt får det att fungera i vardagen. De kan bli för vilda, för pratiga, storma ut eller bara stänga av och vägra göra något alls. Vad är det som händer då barnet inte klarar av att fungera i en viss aktivitet eller i en grupp och hur ska vi kunna hjälpa barnet att hitta tillrätta?

Utgående ifrån bl.a. Ross W. Greenes, Emilie Kinges och Bo Hejlskov-Elvéns synsätt och metoder benar vi ut problematiken kring barn som inte klarar av att fungera i vardagen. Vi kommer att prata om synsätt på besvärliga barn och hur man måste tänka för att ha en chans att få barnet att samarbeta med en.

Vad ska man göra och framförallt inte göra just i den situation då barnet låser sig? Och hur ska man gå till väga för att jobba kring och med barnet för att vardagen ska bli bättre i längden? Dessa frågor försöker vi bena ut så djupgående som vi bara hinner. Det kommer också att finnas utrymme för era frågor.

Tidpunkt: 26.10 kl. 14-17

Plats: Online

Utbildare: Daniel Albrecht, Speciallärare med fokus på beteende- och skolfrånvaroproblematik

Förhandsuppgift: Skicka gärna en beskrivning av den problematik ni stöter på i ert arbete, så är det enklare att vinkla innehållet så att det passar era behov. Skicka detta senast en vecka innan till daniel.albrecht@undervisning.esbo.fi.  Andra frågor, tankar och feedback får gärna skickas till samma adress

Anmälning: Anmäl dig HÄR

Föreläsningen kan kompletteras med följande föreläsning Oflexibla barn men det går också bra att delta i endast en av föreläsningarna.