Visuellt stöd i småbarnspedagogiken – språkligt rik verksamhet för alla

Lär dig använda bilder och tecken i vardagssituationer

 

Fortbildningen ger dig en inblick i barns tal- och språkutveckling och lyfter upp möjligheterna med visuellt stöd på daghemmet. Du får bekanta dig med visuellt stöd så som bildstöd och tecken som stöd. För dig som redan känner till visuellt stöd ger fortbildningen fördjupad kunskap. Vi funderar på hur ni kan använda det i barngruppen med alla barn i olika vardagssituationer på daghemmet.

Fortbildningen består av två träffar: en digital föreläsning och en workshop på plats, där du får prova på att använda tecken och bilder på ett mångsidigt sätt. Mellan tillfällena får du med hjälp av en liten ”hemuppgift” prova på att använda bilder och tecken med barnen.

Tidpunkt: 2.10 kl. 12 – 14 och 23.10 kl 13 -16

Målgrupp: personal som jobbar med barn i 0–5 års ålder

Fortbildare: Johanna Sallinen, Johan Palmén och Sandra Westerholm

Genom att anmäla sig genom länken nedan är man automatiskt anmäld till båda tillfälle 1 & 2.

Anmäl dig här (Anmälan senast två veckor innan fortbildning garanterar att traktering beställs till den anmälda)


Tillfälle 1

Plats: Teams
Tidpunkt: 2.10.2024 kl. 12 – 14


Tillfälle 2

Plats: Topeliusgatan 20
Tidpunkt: 23.10.2024 kl. 13 – 16
(bjuds på smörgås och kaffe/te)


 

 

 

 

Fortbildningen finansieras med stöd av Svenska kulturfonden