Verktyg för nya lärare

Önskar du dig verktyg för att lyckas med de första åren som lärare?

Välkommen på en fortbildningsserie på åtta tillfällen under läsåret 2023-2024! Till fortbildningen välkomnas en grupp nya lärare i grundskolan som under läsåret arbetar med teman som är relevanta för den som är ny som lärare. Pia af Hällström har många års arbete av att stöda nya lärare i deras arbete och de mentorsgrupper hon tidigare hållit inom KOHUR har valit välbesökta och högt uppskattade.

Under fortbildningen berörs bland andra följande teman:

  • Den professionella läraren – läraridentitet
  • Ork i arbetet – eget välmående
  • Föräldrasamtal – kontakt med hemmet
  • Bedömning?
  • Fackföreningen i ett nötskal – varför den finns, hur den kan stöda?
  • Tysnadsplikt – vad innebär det?

 

Plats: Storängens skola

Tidpunkt: Uppdateras, åtta vardagseftermiddagar under höstterminen och vårterminen

Målgrupp: nya lärare eller lärare med 1-3 års arbetserfarenhet. Fokus i första hand på grundskolan.

Fortbildare: Pia af Hällström, lärare med många års erfarenhet av att stöda nya lärare i deras professionella utveckling.

Anmäl dig här senast en vecka innan det första tillfället!