Vad behöver jag veta om barns hjärnutveckling?

Vad behöver jag veta om barns hjärnutveckling?

De senaste hjärnforskningsresultaten är viktiga när det kommer till att ordna inlärning. I den här föreläsningen får du lära dig vad hjärnforskningen säger om minne, uppmärksamhet och inlärning, samt färdighets- och konstämnenas roll. Dessutom lär vi oss hur det fysiologiska tillståndet påverkar lärandet och hur barn och unga kan hjälpas att lära sig bättre.

Föreläsare: Minna Huotilainen är hjärnforskare, pedagogie professor och leder magisterprogrammet Changing Education inom Helsingfors universitet

Tidpunkt: 15.3.2023 kl. 15-16.30 via Teams. Det går att ta del av en inspelad version av föreläsningen under fyra veckor efter evenemanget.

Språk: Talat språk under föreläsningen är finska. Under föreläsningen används en presentation med svensk text.

Anmäl dig till föreläsningen 15.3 här!

Passar inte datumet dig? En inspelning av föreläsningen kommer att finnas tillgänglig 16.3–13.4.2023.