Vad behöver jag veta om barns hjärnutveckling?

Vad behöver jag veta om barns hjärnutveckling?

Hur utvecklas barns hjärnor under åren i grundskolan och hur kan skolpersonal beakta det i verksamheten?

Föreläsare: Minna Huotilainen är hjärnforskare, pedagogie professor och leder magisterprogrammet Changing Education inom Helsingfors universitet

Tidpunkt: 15.3.2023 kl. 15-16.30 via Teams. Det går att ta del av en inspelad version av föreläsningen under fyra veckor efter evenemanget.

Språk: Talat språk under föreläsningen är finska. Under föreläsningen används en presentation med svensk text.

Anmäl dig här