Vad behöver jag veta om barns hjärnutveckling?

Vad behöver jag veta om barns hjärnutveckling?

Hur utvecklas barns hjärnor under åren i grundskolan och hur kan skolpersonal beakta det i verksamheten?

Föreläsare: Minna Huotilainen är hjärnforskare, pedagogie professor och leder magisterprogrammet Changing Education inom Helsingfors universitet

Tidpunkt: 15.3.2023 kl. 15-16.30 via Teams. Det går att ta del av en inspelad version av föreläsningen under fyra veckor efter evenemanget.

Språk: Talat språk under föreläsningen är finska. Under föreläsningen används en presentation med svensk text.

Anmäl dig till föreläsningen 15.3 här!

Passar inte datumet dig? En inspelning av föreläsningen kommer att finnas tillgänglig 16.3–13.4.2023. Anmäl dig och få lösenordet till föreläsningen genom att mejla jakob.west@kirkkonummi.fi