Väck läshungern! Höststart med läsfrämjande inspiration (1-6)

VAD? Läsfrämjande fortbildning för lärare: inspiration, verktyg  och boktips

R VEM? För klasslärare i åk 1-6

VARFÖR?

I dag vet alla att läsning hör till de viktigaste färdigheterna och bästa verktygen du kan ge din elev. Det är inte bara språket och ordförrådet som utvecklas då vi djupläser, utan även vår koncentrationsförmåga och våra möjligheter att tänka kreativt växer ju mer vi läser. Vilket i sin tur leder till skolframgång i alla ämnen. .

Rekommendationen är att barn och unga skall läsa varje dag, därför är det särskilt viktigt för din elev att hitta en bok som väcker hens intresse och nyfikenhet.  Men hur kan du hjälpa eleverna att hitta passande böcker? Och hur jobbar man med skönlitteratur i andra ämnen än modersmål?

NÄR? Onsdag 1 september kl. 15.00-16.30, online

ANMÄL dig här

Fortbildare och inspiratörer: Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson, de finlandssvenska läsambassadörerna (lasambassadoren.fi)