Utmanande beteende i lågklasserna

Känner du oro inför ett barns skolstart?

Finns det ett eller flera barn i din grupp som du känner att du ofta tjatar på, som ofta är i något slags trubbel med kompisarna, i lekarna eller i skolans vardag? Förekommer det oväntade reaktioner eller svårigheter med känslohantering? Då ska du komma med i vår grupp för att få diskutera och bekanta dig med olika metoder för stöda dessa barn i att utveckla sina sociala, emotionella och exekutiva färdigheter. Du tar med dig ett eget case, enligt anvisningarna i förhandsuppgiften, som du utgår ifrån under kursen, så att din nya kunskap förankras och utnyttjas direkt i din vardag.  

För vem? Lärare som jobbar i lågklasserna

När? 22.9 och 6.10.2021, kl 13.30-16

Var? Online – Länk till möte skickas till deltagarna.

Anmäl dig här!

Kursledare:

Jenny Sjöström, handledande lärare för elever med neuropsykiatriska utmaningar

Anne Levón, neuropsykatrisk coach, handledande lärare

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

 

Förhandsuppgift inför tillfället den 22.9

Lista beteenden/situationer/faktorer som är utmanande i ditt arbete. Var så konkret som möjligt! Ta verkliga existerande exempel på sådant som inte fungerar, eller är belastande antingen för dig, för dina kolleger eller för barnet/barnen.

OBS! Om det gäller ett visst barn i en viss situation, var noggrann med att inte beskriva det så att barnet går att känna igen.

Exempel:

  • Fotbollsmatcher, oklarhet om regler, bråk efter matcherna, dåliga förlorare, för hårt spel.
  • Slår andra barn, då möter motgångar, då inte förstår, då någon rör barnets saker.
  • Samarbetet, personalen har olika sätt att bemöta och olika syn på situationerna.
  • Att be om hjälp, barnet ber aldrig om hjälp, utan blir sittande eller blir arg.

Under det första tillfället kommer ni i mindre grupper att jobba vidare med kartläggning och att hitta lösningar på dessa specifika situationer.