Tänd läsgnistan! Höststart med läsfrämjande inspiration (Små.ped.)

VAD? Läsfrämjande fortbildning om dialogisk läsning, inspiration och boktips

R VEM? För dig som jobbar inom småbarnspedagogiken

VARFÖR? Högläsning och läsning hör till de viktigaste och bästa verktygen du kan ge ett barn.

De barn som fått ta del av kontinuerlig högläsning och boksamtal har vid skolstarten i genomsnitt ett fyra gånger så stort ordförråd som den som blivit utan läsning. Här spelar daghemmet och personalen en avgörande roll.

Rekommendationen är att barnen får läsning varje dag. Men hur och när ska vi läsa med barnen? Vilka böcker skall vi välja? Och vad innefattar den dialogiska läsningen och hur går den till i praktiken?

NÄR? Tisdag 24 augusti kl. 12.00-13.30, online

ANMÄL dig här

Fortbildare och inspiratörer: Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson, de finlandssvenska läsambassadörerna. (Se lasambassadoren.fi)