Stödformer i utbildning efter grundläggande utbildning

Datum: 9.9.2022

Tid: kl. 12.30-15.00

Plats: Dagmarsgatan 3, Helsingfors. Arbis utrymmen

Fortbildare: Bo-Håkan Söderholm, Lotta Meismaa, Emma Holmström, Susanna Jürgens, Catharina Grönqvist, Sonja Andersson och Petra Kaske

Anmäl dig här! Sista anmälningsdagen är 5.9.


 

Med utgångspunkten att alla elever skall fortsätta studera efter grundskolan och att läroplikten fortsätter till 18 år är det viktigt att varje elev hittar en intressant studieplats i en läroanstalt som erbjuder goda förutsättningar för eleven att lyckas med studierna. För en del av eleverna är möjligheterna till stöd i den mottagande läroanstalten en viktig pusselbit.

Fredag 9.9 ordnar Helsingfors stad i samarbete med Kohur ett seminarium om de stödformer som erbjuds i utbildning efter grundskolan. Vilka är stödformerna i utbildning efter grundskolan? Vad är skillnaden t.ex. mellan särskilt stöd i grundläggande utbildning och på andra stadiet? Hur kan information om stödformer på bästa sätt förmedlas till elever och vårdnadshavare? dessa frågor och fler kommer att diskuteras under denna eftermiddag.

Målgruppen för fortbildningen är elevhandledare, studiehandledare, speciallärare, S2-lärare, rektorer, biträdande rektorer och andra som är intresserade av temat.

Välkommen med!


 

Program

12.30 Välkommen!

Moa Thors och Nina Malaska

12.35 Stöd i gymnasiestudierna och inför studentskrivningarna

Bo-Håkan Söderholm, Emma Holmström och Lotta Meismaa, Helsingfors stads gymnasier

12.55 Särskilt stöd och andra stödformer i yrkesutbildningen

Catharina Grönqvist och Susanna Jürgens,Yrkesinstitutet Prakticum

13.15-13.30 BENSTRÄCKARE + KAFFE

13.30 Stödformer i Hux-utbildningen

Sonja Andersson, Yrkesinstitutet Prakticum

13.55 Krävande särskilt stöd i specialyrkesutbildningen: TELMA- och Hux SP-utbildning i Helsingfors

Petra Kaske, Optima

14.20 Diskussion i smågrupper

Vilka är de viktigaste insikterna?

Hur kan information om stödformer på bästa sätt förmedlas till elever/studerande och deras vårdnadshavare?

14.50 Avslutning, sammanfattning

Lyft av de viktigaste insikterna i smågruppsdiskussionerna