Må bra i arbetet – vad kan jag göra själv för att må bättre? (2 delar)

Bild på gamla verktyg. Foto: Haupes / Unsplash

Må bra i arbetet – vad kan jag själv göra för att må bättre?

Den här utbildningsprocessen stärker ditt eget välmående. Utbildningarna kommer att innehålla föreläsning och diskussioner/övningar i små grupp.

Teman som berörs:

  • Arbete som stöd för välmående
  • En bra arbetsgemenskap och hur kan jag påverka den själv
  • Kommunikation och dialog i en arbetsgemenskap
  • Svåra situationer i arbete och mångprofessionellt samarbete

Tidpunkt: 23.3.2022 och 13.4.2022

Plats: Online

Utbildare: Mia Montonen

 

sjukskötare, pol. mag., arbetshandledare (STOry), produktutvecklare, par- och familjepsykoterapistuderande. Mera om Mia Montonen här!

Anmäl dig här