Startlådan: Hälsan och hjärnan på jobbet

Välkommen med på den första modulen som är gemensam för alla stadier: startlådan! Den handlar om dig och ditt välmående. Kom med – lyssna in och ta till dig de verktyg du behöver eller vill testa på. Alla delar förverkligas online.

Hälsan och hjärnan på jobbet

Vad är det som gör att vi mår bra och trivs med livet – både privat och på arbetet? Det handlar inte om frånvaro av motgångar och problem, eftersom de alltid kommer att finnas i våra liv och vi ändå uppnår välbefinnande ibland. Det handlar i stället om hur vi väljer att bemöta det som händer och medvetet forma tankar som påverkar våra känslor i en positiv riktning.
Detta föredrag handlar om vad det är som påverkar vår psykiska hälsa. Vad driver våra beteenden? Hur bör vi förhålla oss till stress? Vilken roll har självbilden för våra resultat och varför uppnår vi välbefinnande genom att hantera obehagen i motsats till att undvika dem?

Välkommen till ett upplyftande föredrag med konkreta tips för hur vi stärker vår mentala hälsa genom kunskap om hjärnan.
Passet är interaktivt med reflektionsövningar och öppen Q&A under hela föredraget. Formatet är live-sändning via Zoom från professionell studio.

Tidpunkt: 30.08.2021 kl. 15.15-17.45

Föreläsare: Anna Tebelius Bodin är pedagog, författare och föreläsare, utbildad vid Harvard University där hon även assisterade forskning om den lärande hjärnan. Hon har gett ut 4 böcker och hållit över 900 föreläsningar om psykologin bakom lärande. 2020 hedrades hon med årets Svenska Mensa-pris för sin spridning av kunskap om hjärnan.

Den här modulen är en del av ett projekt som finansieras med medel av Utbildningsstyrelsen. 

Här hittar du övriga delar i helheten: