Små.ped. Modul 1 Sociala-och emotionella färdigheter

Barn behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt för lärandet, hälsan och ett framgångsrikt liv.

Grunden för sociala-och emotionella färdigheter läggs tidigt och pedagogerna på daghemmet har en viktig roll i att stöda barnen i dessa förmågor.

Under eftermiddagen får du kunskap om vad sociala-och emotionella färdigheter är och hur de utvecklas optimalt.

Du får också konkreta verktyg för att jobba med känslor, känslohantering, empati och problemlösning.

Tidpunkt:  onsdag 6.10.2021 kl. 12-16

Plats: Online

Utbildare: Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser och Maria Stoor-Grenner

Föreläsningen är en del av vårt projekt, personalutbildning inom temaområdet välmående, och finansieras med understöd från Utbildningsstyrelsen.