Digital fortbildning: Sociala och emotionella färdigheter

Barn behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt för lärandet, hälsan och ett framgångsrikt liv. Grunden för sociala-och emotionella färdigheter läggs tidigt och pedagogerna på daghem har en viktig roll i att stöda barnen i dessa förmågor.

Under den här digitala fortbildningen får du kunskap om vad sociala och emotionella färdigheter är och hur de utvecklas optimalt. Du får också konkreta verktyg för att jobba med känslor, känslohantering, empati och problemlösning.

Digital fortbildning

Den digitala fortbildningen består av tre moduler med kortare föreläsningar och tillhörande mellanuppgifter. Hela fortbildningen kan göras under ett pass men delas med fördel upp i mindre bitar enligt den takt som passar deltagaren.

Tidpunkt: Fortbildningen Sociala och emotionella färdigheter finns online 28.3-25.4.2022

Anmälan: Efter att du anmält dig får du en anmälningsbekräftelse som innehåller lösenord till materialet. Vi önskar att alla som tar del av materialet anmäler sig skilt.

Materialet fanns tillgängligt för anmälda under perioden 28.3-25.4.2022