Kooperativa arbetssätt

Kooperativt lärande har visat sig ge grupper där barnen mår bra, samarbetar och leker mer med varandra än i andra grupper. Utbildningen presenterar hur kooperativt lärande kan användas inom småbarnspedagogiken. Vi går igenom lekstrukturer och konkreta tips för att öva samarbete mellan barnen. Teori och praktik presenteras i en helhet: kortare föreläsningsdelar följt av diskussioner och praktiskt utforskande.

Deltagarna får med sig flera nyckelstrategier för att prova kooperativt lärande i sin verksamhet redan nästa dag.

Mål: Seminariet syftar till att ge personal verktyg för att börja använda kooperativt lärande i sina verksamheter.

Tidpunkt: 10.2.2022 och 9.3.2022 kl. 9 -12

Plats: Online

Anmäl dig här!

Utbildare: Jennie Wilson

Jennie Wilson är legitimerad grundskollärare F–6. Ända sedan studietiden har hon lagt stort fokus på samarbete och elevaktivitet för ett fördjupat lärande. De senaste åren har hon arbetat allt mer med kooperativt lärande med sina elever. Jennie är medförfattare till två böcker om kooperativt lärande. Hon håller tillsammans med Niclas Fohlin och Lisa Westman workshops och kurser i kooperativt lärande på skolor runtom i Sverige, och driver bloggen www.kooperativt.com