Skrivstärkande undervisning för alla lärare

Annette Kronholm

Jämlika förutsättningar för läs- och skrivkunnighet
hos barn och unga

Hur får vi eleverna att förstå vad en skrivuppgift efterfrågar, samtidigt som vi bäddar för skriviver? Hur dämpar vi skrivmotstånd och prestationskrav, samtidigt som vi uttrycker förväntningar och kvalitetskrav på texter? Och hur hanterar vi utsikterna om sjunkande läsoch skrivkunnighet, samtidigt som AI utmanar undervisningen mer än någonsin?

Föreläsningen utgår från projekt Skrivande skolas (2020-23) syn på varje lärare som skrivlärare i eget ämne. Under tillfället presenteras och delges de materiella skrivstöd som framtagits i projektet. Skrivande skola tar skrivstöden vidare till aktiv skrivstöttning, praxisexemplen är viktiga inslag. Föreläsningen sker på distans. Alla bör ha egen dator som skrivverktyg. Bekanta dig med Skrivande skola genom den Padlet som sänds ut före tillfället, samt på vår hemsida www.skrivandeskola.fi

Skrivande skola lyfter in genrepedagogik i alla ämnen i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Våren 2023 lanserades skrivhandledniingen Verktygsbacken – skrivpedagogik för alla. Bakgrunden hittas i ett skrivpedagogiskt utvecklingsarbete i Topeliusgymnasiet i Nykarleby, vilket har resulterat i Kodknäckaren 2.0. Genre och kontext i multimodala textvärldar (2019). Från hösten 2023 frilansar Kronholm med Skrivande skola-föreläsningar och är tillbaka i klassrummet på Topeliusgymnasiet i Nykarleby.


Tidpunkt: 19.9.2024 kl. 15-17
Plats: Online – länk till Teams delas med deltagarna innan fortbildningen.
Fortbildare: FD Annette Kronholm är tidigare projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola (2020-23). Hon är disputerad i skrivpedagogik och har lång skrivpedagogisk erfarenhet som modersmålslärare och kurslärare i kreativt skrivande, samt som skrivhandledare och lärarutbildare. Sin femtioårsdag firade hon med att skriva studentexamen i modersmål och litteratur, först som 30-åring vågade hon tala om sig själv som en skrivande människa. Hon är numera censor för studentexamensprovet i modersmål och litteratur och var också ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland 2018-23.

Anmäl dig här!

Fortbildningen ordnas med verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden