Skatter för stora och små – kost, rörelse och självreglering

Den här fortbildningen ordnas inte på grund av ett lågt antal anmälda.

Kom med att få inspiration för hur du kan tänka kring måltiderna och rörelse på daghemmet. Hur kan du med hjälp av samspelsfärdigheter och visuellt stöd skapa en fungerande matstund? Hur blir rörelseaktiviteterna pulshöjande och lekfulla för barnen?

Folkhälsan ordnar en fortbildningshelhet om kost, rörelse och självreglering. Den omfattar en virtuell teoridel samt två workshopar på plats. Den virtuella föreläsningen fungerar som bakgrund till workshoparnas innehåll. Du kan anmäla dig till antingen den ena eller till båda workshoparna. I workshoparna får du pröva på lekar, övningar och material som inspirerar till meningsfulla måltider och roliga och pulshöjande rörelsestunder.

Den virtuella föreläsningen hör till båda workshoparna, alltså genom att anmäla dig till en eller två workshopar är du automatiskt också anmäld till den virtuella föreläsningen. Det ryms max 30 deltagare per workshop, så anmäl dig i tid. Anmälningslänkarna finns under respektive workshops beskriving nedan.

 

7.2.2023 kl. 12.00-14.00 Virtuell föreläsning

Vi definierar begreppen självreglering och hur självreglering kopplar till måltiderna, matfostran och fysisk aktivitet på daghemmet. Vi presenterar också hjärnans funktioner och kopplingar till självregleringen.

 

9.2 kl. 13.00-16.00 workshop 1

Plats: Topeliusgatan 20, Helsingfors

Gemensamma måltider är ett bra tillfälle att öva på förmågan till samarbete och växelverkan och förmågan att delta i kamratgruppen. Under måltiderna lär sig barnen att prata om mat: hur man kan uttrycka sina matupplevelser och smakpreferenser för andra.

Workshopen ger dig inspiration att på ett lekfullt och inbjudande sätt diskutera och smaka på nya smaker tillsammans med barnen. Fokus ligger på frukt, grönsaker och bär som är basen i en hälsofrämjande kost samt ofta kräver mer smaktillfällen för att barn ska uppskatta smakerna.

8.3 kl. 13.00-16.00 workshop 2

Plats: Mannerheimvägen 97, Helsingfors

Daghemmet och den omkringliggande miljön är en ypperlig arena för att stöda barnens uppfattning om sina motoriska kunskaper och inspirera till att skapa en aktiv livsstil. Motoriskt skickliga barn har lättare att lära sig läsa och skriva och ökar därför även skolberedskapen. Det är viktigt att ta med rörelsen i all verksamhet för att ge barnen bästa möjliga redskap i ryggsäcken för framtida behov.

Rörelse stöder självregleringen. När barn får bryta stillasittande, öva sin motorik, få utlopp för sin energi är det lättare att fokusera på finmotorik, ge arbetsro, vänta på sin tur och vara en bättre kompis. Barn brukar i allmänhet röra på sig mångsidigt under daghemsdagen. Den ur ett hälsoperspektiv viktiga pulshöjande rörelsen har ändå visat sig bli bristfällig. Under workshopen prövar vi på pulshöjande lekar och aktiviteter både inne och ute kombinerat med olika visuella stöd.