Självledarskap och självkännedom

Självledarskap och självkännedom

Arbetslivet förändras hela tiden. Det är hektiskt och man tycker att tiden inte räcker till. Ibland tycker man att man själv inte räcker till. Ändå vill man göra ett gott jobb och känna en god arbetsgemenskap. Livet förändras hela tiden – på gott och ont. Vi människor vill lära oss nya saker, uppleva nytt, ta hand om våra människorelationer, ta hand om oss själva. En viktig fråga blir ”leder jag mig själv och mitt arbete” eller är det någon annan som leder mig?

Föreläsningens teman

  1. Självledarskap och dess betydelse i dagens arbetsliv.
  2. Allt startar med en god självkännedom. ”Vad vill jag?”
  3. Kort om fungerande team och samarbete
  4. Hur bättre leda sig själv? Konkreta tips

Fortbildare: Som gästföreläsare, facilitator och inspiratör fungerar Staffan Kurtén. Staffan har en lång karriär som företagare bakom sig. Idag fungerar han som senior rådgivare och styrelsemedlem i Hanken & SSE Executive Education. Han har hela sitt arbetsliv fokuserat på att bättre förstå den mänskliga faktorn och dess betydelse för enskilda team, organisationers och företags framgång och välmående. Och hand-i-hand med detta, individens framgång och välmående i arbetslivet.


Tidpunkt: 13.2.2024, kl. 15–16.30

Plats: Mattlidens gymnasium. Det är också möjligt att se föreläsningen via en stream. Länk till Teams skickas till anmälda.

Målgrupp: personal inom KOHUR-nätverket

Anmäl dig här senast en vecka innan föreläsningen!


Fortbildningen ordnas med understöd av Svenska kulturfonden