Så här bygger vi kommunikation strategiskt – rätta verktyg i vardagen

Datum: 29.11

Tid: kl. 14.45-16.00

Plats: Online via Teams

Föreläsare: Anna Bertills, föreläsare, kommunikationsrådgivare och utbildare från Bertills&Jung Ab

Anmäl dig här! Senast 22.11.2022

En enda kick-off gör ingen sommar egentligen. Tvärtom så är det i vardagen och i kommunikationen som vi ofta hittar inspiration och det goda som ger oss ork. Ett kafferum och dess stämning säger faktiskt ganska mycket om oss alla. Framförallt om oss själva. Att fundera på hur vi pratar med varandra, hur vi kommunicerar utåt och inåt och hur det påverkar vår organisation idag är speciellt viktigt när en pandemi präglat senaste år, recessionen är här och arbetsbördan ökat. Vår arbetsgemenskap och arbetsmetoder har helt enkelt prövats ordentligt de senaste åren och bildningssektorn har en ständig förändringsberedskap. Med rätta verktyg kan man skapa en bra grund för en strategisk intern och extern kommunikation – under föreläsningen dyker vi in i verktygen för det förebyggande arbetet och förståelsen för vad god kommunikation egentligen är.