S2 – undervisning och antirasistiskt värdegrundsarbete

Välkommen på en workshop om svenska som andraspråk och antirasistiskt värdegrundsarbete!

Fortbildningen ger en introduktion till hur man kan inkludera elever som studerar svenska som andraspråk i grundskolan samt hur man kan utveckla skolgemenskapen till att bli inkluderande för alla. Som utbildare får du verktyg i hur du kan förverkliga S2- och förberedande undervisning i ditt klassrum med inklusion som ledstjärna. Vi kommer även att hålla övningar där deltagare får jobba lösningsorienterat utgående från fallstudier med diversitet och samexistens som huvudteman.

Tidpunkt: 25.10 kl. 13.30-15.30

Plats: Dickursby skola, Vanda.

Det är möjligt att delta via en stream. Länken skickas till anmälda.

Målgrupp: personal inom grundskolan

Fortbildare: Sara Razai och Vera Lindén

Anmäl dig här!

Fortbildningen ordnas med understöd av Svenska kulturfonden