Plats för lek och drama -> flyttas till våren

Mera dramaverksamhet i småbarnspedagogisk verksamhet!

Känner du att du gärna skulle ge mera plats för drama och fri lek i din barngrupp men du har svårt att få till det? Då ska du delta i fortbildningen ”Plats för lek och drama” på LillaLuckan 14.9 kl. 13-15:30! Vi ger dig konkreta verktyg som du kan använda dig av i barngruppen och gör tillsammans välbeprövade dramaövningar. Dessutom får du tips på hur du kan inspirera barnen till kreativ fri lek och stödja barnen att knyta an till leken. Vi ger också tips på pedagogiska material och bilderböcker! Du behöver inte vara insatt i teater för att delta – denna verkstad är riktad till all personal inom småbarnspedagogiken!


 

Plats: Georgsgatan 27, Helsingfors

Datum: 14.9. På grund av för deltagare flyttas workshopen till våren

Tid: kl. 13-15.30

Fortbildare: Linda Sundberg & Sara Nordlund-Laurent