Oflexibla barn

Bild på gamla verktyg. Foto: Haupes / Unsplash

Småbarnspedagogens verktygslåda, modul 2

Det finns många barn som kommer på kollisionskurs med vardagen både hemma eller på dagis. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt. En del kanske blir ledsna, arga eller till och med aggressiva medan andra helt stänger av, kan att sluta prata eller rymma. De här problemen bottnar i samma problematik, nämligen att de inte klarar av att leva upp till de förväntningar som ställs på dem.

För att kunna jobba med den här problematiken har Ross W. Greene utvecklat en arbetsmetod som är mest känd från boken Explosiva barn. Metoden heter Samarbetsbaserad problemlösning eller CPS (Collaborativ and Proactive Solutions). I modellen jobbar man systematiskt med att identifiera de situationer som gör vardagen besvärlig och med att i samarbete med barnen själva lösa de kringliggande problemen genom en samtalsmodell som kallas Plan B. På föreläsningen går vi igenom hur man jobbar med modellen i sin helhet.

Föreläsaren rekomenderar att metoden används för barn och unga från åldern 3-4 år uppåt. Metoden går att anpassa till barn i alla åldrar, men är i grunden en kommunikativ metod och förutsätter att det finns en viss förmåga till talat språk. Det är möjligt att anpassa metoden med hjälp av andra kommunikationsmetoder, men detta kommer vi inte specifikt att gå in på.

Tidpunkt: 8.11.2021 kl. 14-17

Plats: online

Anmälning: Anmäl dig HÄR

Utbildare: Daniel Albrecht, behörig handledare i Samarbetsbaserad problemlösning och har jobbat med modellen både direkt med egna elever och som handledare för andra vuxna som lär sig modellen. Daniel jobbar som speciallärare med fokus på beteende- och skolfrånvaroproblematik i Esbo.

Föreläsningen kan kompletteras med den föregående föreläsningen Att jobba med bråkiga barn men det går också bra att delta i endast en av föreläsningarna.