Oflexibla barn

Det finns många barn som kommer på kollisionskurs med vardagen både hemma eller på dagis. Det kan ta sig uttryck på många olika sätt. En del kanske blir ledsna, arga eller till och med aggressiva medan andra helt stänger av, kan att sluta prata eller rymma. De här problemen bottnar i samma problematik, nämligen att de inte klarar av att leva upp till de förväntningar som ställs på dem.

För att kunna jobba med den här problematiken har Ross W. Greene utvecklat en arbetsmetod som är mest känd från boken Explosiva barn. Metoden heter Samarbetsbaserad problemlösning eller CPS (Collaborative and Proactive Solutions). I modellen jobbar man systematiskt med att identifiera de situationer som gör vardagen besvärlig och med att i samarbete med barnen själva lösa de kringliggande problemen genom en samtalsmodell som kallas Plan B. På föreläsningen går vi igenom hur man jobbar med modellen i sin helhet.  

Datum: 16.2.2023

Tid: kl. 15-18

Plats: distansföreläsning via Teams

Fortbildare: Daniel Albrecht, Speciallärare 

Anmäl dig här!

Föreläsningen kan kompletteras med den föregående föreläsningen Att jobba med bråkiga barn men det går också bra att delta i endast en av föreläsningarna.