Nyfikenhet hos små barn

Hur utvecklas och bevarar vi barns nyfikenhet? Vad krävs av pedagogerna och vad krävs av miljön? Vilka hinder bör vi undanröja?

Barn har en stark drivkraft framåt redan från födseln. Vad är det egentligen som gör att barnet börjar gå när det mycket lättare kan ta sig fram krypande?
Nyfikenhet är en stark drivkraft. Barn vistas redan från 1 års ålder i daghem tillsammans med många andra barn och vuxna under långa dagar. Det ställer krav. Vad bör vi pedagoger känna till för att på allra bästa sätt skapa en utvecklande och hållbar verksamhet?

Helena Lindfors tar under föreläsningen bland annat upp följande frågor och teman:

  • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
  • Vad stressar och blir hinder i utvecklingen?
  • Hur påverkar anknytning barns nyfikenhet?
  • Koncentrationens betydelse
  • En utvecklande hållbar miljö med plats för återhämtning
  • Nyfikna pedagoger ger nyfikna barn
  • Allt utifrån den senaste forskning om barn och deras utveckling

Tidpunkt: 7.11.2024 kl. 12 – 15

Plats: Föreläsningen sker via Zoom. En länk delas med de anmälda. Efter föreläsningen delas en inspelad version med deltagarna under fyra veckor.

Fortbildare: Helena Lindfors, legitimerad förskollärare och en av de första diplomerade småbarnspedagogerna i Sverige. I över 20 år har Helena arbetat inom förskolan varav 10 med de allra yngsta barnen, 0-3 år. Sedan 15 år tillbaka är Helena verksam med föreläsningar, kurser och Småbarnspedagogutbildningen. Hon sitter även med i styrelsen för montessorinätverket M.E.R.

Anmäl dig här