Naturkraft – Rörelseglädje, gemenskap och återhämtning i naturen

Hållbarhet och välbefinnande inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen

Hur kan naturens positiva effekter ge mervärde i arbetet inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen? Vad behövs för kvalitativ naturverksamhet inom småbarnpedagogiken och nybörjarundervisningen? Kom med och lär dig mera om hur meningsskapande aktiviteter och material för återhämtning med både närvaro och rörelseglädje i naturen för olika åldrar kan användas för dig som pedagog och barnen du jobbar med.


Kom med och ta del av forskningsbaserade material och verktyg att jobba med inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen. Du får också kunskap kring det praktiska så det känns tryggt och säkert att gå ut med din grupp.

Naturen har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande, utvecklar barnens koncentrationsförmåga, deras motoriska färdigheter och sociala förmågor. Lek i naturlig miljö stärker även kreativitet och problemlösning. Naturen sänker vår stressnivå och fungerar som en återhämtande faktor för oss alla, samtidigt som den har en positiv inverkan på gruppdynamiken. Att få en nära relation till naturen redan från tidig barndom är betydelsefullt.


 

Fortbildare: Nea Törnwall, Folkhälsan

Målgrupp: personal inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen

Tidpunkt: 5.9 och 20.9 kl 9-12

Plats: Villa Elfvik

Anmäl dig här, senast 31.8.